Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Nowa internetowa platforma o UE po chińsku

Oumeng.eu to zbiór cennych informacji i wskazówek na tematy dotyczące UE i jej państw członkowskich skierowany do osób chińskojęzycznych. Platforma powstała w ramach rosnącej współpracy UE - Chiny.

Unia Europejska i Chiny podejmują współpracę w co raz to nowych sektorach, takich jak technologie cyfrowe czy infrastruktura. Właśnie z tego powodu powstał portal Oumeng.eu, który umożliwia osobom chińskojęzycznym uzyskanie dostępu do przydatnych informacji o UE w ich własnym języku.

Co można znaleźć na Oumeng.eu?

Portal zawiera galerię zdjęć oraz wiele cennych informacji, w tym:

1. kalendarz z najświeższymi wiadomościami o nadchodzących lokalnych wydarzeniach kulturalnych, zarówno w Chinach jak i w Europie, promowanych przez ambasady państw członkowskich UE i instytucje kultury.

2. interaktywną mapę z dokładnymi danymi i statystykami dotyczącymi każdego z krajów UE.

3. porady dotyczące systemu edukacji (uniwersytetów, stypendiów, itp.), pracy (w firmach europejskich i ambasadach), kultury i podróży (wizy) w UE.


Współpraca UE-Chiny

Platforma została uruchomiona przez Delegaturę Unii Europejskiej w Chinach, w ramach działań na rzecz obchodów 40 lat stosunków dyplomatycznych pomiędzy UE i Chinami oraz nawiązania więzi kulturowych i międzyludzkich pomiędzy obywatelami obu regionów.

Nadzwyczajne posiedzenie EU-Chiny w ramach Dialogu Wysokiego Szczebla Między Narodami(ang. EU-China High Level People-to-People Dialogue) odbędzie się w Brukseli w dniach 15-17 września 2015 r. Celem spotkania będzie promowanie dialogu międzykulturowego oraz budowy wzajemnego zaufania i szacunku między pomiędzy obywatelami UE i Chin, zwłaszcza w dziedzinach dotyczących młodzieży. Dialog Między Narodami utworzył szereg projektów partnerskich z udziałem organizacji młodzieżowych w obszarach dotyczących zatrudnienia, przedsiębiorczości, zaangażowania w życie społeczne i wolontariatu.
 

Osoby zainteresowane projektami zrzeszającymi europejskie i chińskie organizacje młodzieżowe zachęcane są do odwiedzenia strony Młodzież w UE i Chinach: współpraca na rzecz wspólnych wyzwań. Projekt ten ma na celu podkreślenie pozytywnej roli, jaką wolontariat odgrywa w w zwalczaniu bezrobocia wśród młodzieży.

 

Opublikowane: czw., 16/07/2015 - 10:50


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie