Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

7. edycja Latarnika Wyborczego - z którym kandydatem się zgadzasz?

Latarnik Wyborczy to narzędzie internetowe pozwalające w kilka minut porównać własne poglądy polityczne z programami kandydatów startujących w wyborach prezydenckich.

Aplikacja składa się z 20 stwierdzeń dotyczących kluczowych tematów obecnych w debacie publicznej dotyczących polityki, spraw społecznych oraz gospodarki i pomaga w świadomym podjęciu decyzji na kogo głosować. Narzędzie dostępne jest na stronie www.latarnikwyborczy.pl. Centrum Edukacji Obywatelskiej tworzy je przy okazji wszystkich wyborów powszechnych, począwszy od 2005 roku.


Czy wiesz na kogo zagłosujesz?

Według sondażu wyborczego TNS Polska z kwietnia 2015 r. 13% Polek i Polaków (prawie 4 mln osób) nadal nie wie, na kogo odda swój głos w wyborach prezydenckich 10 maja. Korzystając z Latarnika Wyborczego, użytkownicy i użytkowniczki mogą porównać własne poglądy z deklaracjami kandydatów na urząd Prezydenta RP. Dzięki krótkim wyjaśnieniom umieszczonym na portalu mogą także uzyskać informacje na temat najważniejszych zagadnień dotyczących polskiej polityki, gospodarki i spraw społecznych, które są obecne w debacie publicznej.

 

Wśród stwierdzeń Latarnika znalazło się między innymi pytanie o JOW-y: „W wyborach do Sejmu powinny zostać wprowadzone jednomandatowe okręgi wyborcze, w których mandat zdobywa tylko jeden kandydat z największą liczbą głosów.”, a także o walutę europejską: „Polska powinna zrezygnować z przyjęcia euro.” Użytkownicy i użytkowniczki, tak jak wcześniej kandydaci, zostaną poproszeni przez aplikację o udzielenie odpowiedzi „Zgadzam się”, „Nie zgadzam się” bądź „Nie mam zdania”. Następnie narzędzie wyświetli listę kandydatów uszeregowaną według procentowej zgodności odpowiedzi kandydata i wyborcy. Na karcie wyników znaleźć można również krótkie komentarze kandydatów do poszczególnych stwierdzeń.

 

Latarnik Wyborczy jest narzędziem neutralnym politycznie, nie promuje żadnego kandydata, ani poglądów. Promuje jedynie udział w wyborach. Z każdej edycji narzędzia korzysta ok. 500 000 osób.

Opublikowane: wt., 28/04/2015 - 15:15


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie