Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Holenderski wolontariat w Polsce

Grupa młodych holenderskich wolontariuszy wraz ze swoimi opiekunami przebywała przez cały tydzień (11-16 maja) w powiecie gostyńskim, by wesprzeć Domy Dziecka w Bodzewie i Gostyniu. Zamieszkali w miasteczku namiotowym przy Domu Dziecka.

To już szósta edycja polsko-holenderskiego projektu szkoły z Dordrecht i Domu Dziecka w Bodzewie, wspieranego przez PCPR w Gostyniu. W ramach tego projektu w tym roku grupa 18 młodych Holendrów, uczniów Stedelijk Dalton Liceum z Dordrecht przyjechała wraz z 6 wychowawcami do powiatu gostyńskiego, by społecznie pracować na rzecz powiatowych placówek pomocy społecznej i jednocześnie nawiązywać kontakty ze swoimi polskimi rówieśnikami oraz poznawać polską kulturę. Holendrzy przywieźli też dary dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

 

Holenderska młodzież, w ramach realizacji programu szkolnego, przepracowuje corocznie sto godzin prac społecznych, ucząc się wrażliwości społecznej i pomocy innym. Uczniowie i ich opiekunowie z Dordrecht, dzięki polsko-holenderskiemu projektowi, wykonują od paru lat wiele działań dla Domu Dziecka w Bodzewie oraz dla Domu Dziecka w Gostyniu. Szczególnie warte docenienia jest to, że najpierw pozyskują finanse na zrealizowanie projektu. W tym celu organizują np. pływanie i biegi sponsorowane, polegające na tym, że za każdą osobę, która weźmie udział w pływaniu lub biegu, sponsorzy wpłacają określoną kwotę. Zebrana w ten sposób pokaźna suma, pozwala na wyjazd do Polski oraz na zakup mebli i materiałów potrzebnych do odnowienia Domu Dziecka.

 

Młodzież z Holandii wraz z wychowawcami, pracując wspólnie z wychowankami i kadrą bodzewskiej i gostyńskiej placówki, posadziła drzewa i krzewy, wysprzątała park wokół Domu Dziecka, zakupiła i złożyła altanę letnią, odnowiła meble przywiezione z Holandii. Wspólnie przygotowano i wystawiono program dla najmłodszych wychowanków Domu Dziecka, dzieci otrzymały również drobne prezenty.  W poprzednich latach w ramach polsko-holenderskiej współpracy powstał przy Domu Dziecka w Bodzewie ogródek warzywny wraz ze szklarnią, wyposażono w nowe meble pokoje wychowanków, powstała siłownia. W ramach tej współpracy usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych z powiatu gostyńskiego odbywają staże językowe i zawodowe w Holandii.

 

Młodzież holenderska i polska po pracy spędzała czas na wspólnych zabawach i rozgrywkach sportowych. Przeprowadzono grę terenową. Wspólnie bawiono się też przy grillu. Wszystkim na długo w pamięci pozostanie pobyt z wieloma atrakcjami w Cichowie i w Kościanie. Uczestników projektu dwukrotnie odwiedzili Starosta Gostyński Robert Marcinkowski i Wicestarosta Janusz Sikora, który obejrzeli rezultaty prac i byli pod wrażeniem efektów projektu opartego na holenderskim i polskim wolontariacie pracowniczym oraz społecznej pracy młodzieży.

 

W czasie wspólnego pożegnania podziękowania za tegoroczne wsparcie bodzewskiej i gostyńskiej placówki i jej wychowanków otrzymali uczniowie z Holandii oraz ich opiekunowie: Kim Swart, Cor de Bruin, Wijnand Wilmink, Femke Swart, Tim Veldhuis. Specjalne wyrazy uznania przekazano też kierownikowi grupy organizującej przyjazd do Bodzewa Martinowi de Bruijn – pedagogowi z Dordrecht i wieloletniemu przyjacielowi bodzewskiej placówki, który, oprócz zaangażowania w organizację pomocy dla Domu Dziecka, pozyskuje też sprzęt rehabilitacyjny dla podopiecznych PCPR w Gostyniu oraz organizował pomoc materialną dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych.

 

Autorem tekstu jest Mirosław Sobkowiak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Opublikowane: pon., 09/06/2014 - 10:00


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie