Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Co nowego w Wolontariacie Europejskim?

Fot. shutterstock.com
W programie Erasmus+ Wolontariat Europejski razem z wymianami młodzieży oraz szkoleniami, seminariami i stażami włączony jest do Akcji 1 – Mobilność Edukacyjna. Akcji tej nie ominęły różne zmiany, o których należy pamiętać pisząc wniosek.

Celami ogólnymi projektów mobilnościowych są przede wszystkim: nabywanie kompetencji, rozwój osobisty uczestników, zwiększanie szans na zatrudnienie oraz zapewnienie synergii pomiędzy systemem edukacji formalnej a edukacją nieformalną. Z takiej perspektywy należy patrzeć na projekty przygotowywane przez organizacje i przyszłych wolontariuszy.

 

Podstawowe zasady Wolontariatu Europejskiego pozostały niezmienione: działania w jego ramach adresowane są do młodych osób w wieku 17 – 30 lat i dają im możliwość zaangażowania się w nieodpłatną pracę w pełnym wymiarze w innym kraju na terenie UE, bądź też poza nim, indywidualnie lub w grupie. Praca wolontariacka może trwać od 2 do 12 miesięcy, a w przypadku wolontariuszy z mniejszymi szansami także krócej, od 2 tygodni do 2 miesięcy. Niezmieniona pozostaje również zasada ogólna mówiąca, iż w projekcie Wolontariatu Europejskiego można uczestniczyć tylko jeden raz. Nowością jest zniesienie wymogu równowagi pomiędzy krajami programu i krajami partnerskimi w odniesieniu do uczestniczących w projektach organizacji i wolontariuszy.

 

Organizacje uczestniczące w projektach jako partnerzy wysyłający, goszczący czy też koordynujący, muszą posiadać ważną akredytację Wolontariatu Europejskiego. Wymóg ten obejmuje wszystkie organizacje z krajów programu, regionów Europy Wschodniej i Kaukazu oraz Europy Południowowschodniej. W 2014 roku rozpoczyna się również wdrażanie akredytacji na terenie Basenu Morza Śródziemnego – akredytacja stanie się obowiązkowa dla wszystkich organizacji już od 2015. Wszystkie organizacje ubiegające się o akredytację w programie Erasmus+ będą mogły otrzymać ją na okres maksymalnie 7 lat. Baza danych akredytowanych organizacji została włączona do Europejskiego Portalu Młodzieży.

 

Zmiany w projektach Wolontariatu Europejskiego dotyczą w dużej mierze struktury finansowania: rozdzielono projekty krótkoterminowe, których budżety obliczane są na podstawie stawek dziennych na wsparcie organizacyjne i indywidualne, od projektów długoterminowych, które liczone będą według dotychczasowych zasad – w oparciu o stawki miesięczne. Dotychczasową kategorię budżetową kosztów specjalnych podzielono na dwie nowe: koszty wynikające ze specyfiki projektu oraz wsparcie osób z mniejszymi szansami – obie oparte na kosztach rzeczywistych.

 

Zasadnicza zmiana dotyczy sposobu naliczania kosztów podróży wolontariuszy, które dotychczas kalkulowane były w oparciu o szacunkowe koszty rzeczywiste, zaś w nowym programie będą naliczane w oparciu o stawki ryczałtowe uzależnione od odległości, jaką dany wolontariusz ma do pokonania z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji projektu. Odległości należy obliczać przy użyciu specjalnego kalkulatora przygotowanego przez Komisję Europejską.

 

Dużą nowością, zarówno w odniesieniu do meritum projektu, jak i do jego budżetu, jest system wsparcia językowego. Komisja Europejska opracowała dla wolontariuszy, których działania trwać będą od 2 do 12 miesięcy i który podczas pobytu na projekcie będą posługiwali się jako językiem obcym językiem niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim lub włoskim specjalne testy poziomujące, określające stopień opanowania danego języka. Wolontariusze ci będą mieli możliwość uczestniczenia w internetowych kursach językowych, które zakończone będą ponownym sprawdzianem umiejętności nabytych w trakcie projektu. Dla wolontariuszy udających się do tych krajów, dla których Komisja Europejska nie wdrożyła jeszcze internetowych kursów językowych, których działania trwać będą dłużej niż 2 miesiące; organizacje będą mogły wnioskować o dodatkowe koszty wsparcia językowego, które wynosić będą 150 euro na wolontariusza.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad finansowania projektu znajdują się w przewodniku po programie Erasmus+. Elektroniczne formularze do Akcji 1, wraz z instrukcją pomocną w wypełnianiu wniosków znajdują się na stronie programu Erasmus+. W 2014 wnioski można składać do 24 marca, 30 kwietnia oraz do 1 października (do godz. 12.00 czasu brukselskiego).

Opublikowane: pon., 14/04/2014 - 11:43


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie