Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Studencie, zaprojektuj swój wolontariat!

Projekty dotyczą konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu lub wybranego obszaru aktywności (© Przemek Sieraczyński - flickr.com)
Dzięki Programowi PROJEKTOR studenci realizują projekty edukacyjne w małych miejscowościach. Przekazują dzieciom swoje pasje i talenty. Po co? By pokazać najmłodszym, jak ciekawa może być nauka i, że warto mieć różne zainteresowania

 „PROJEKTOR - wolontariat studencki” to przestrzeń dla twórczego działania, miejsce, w którym swoją energię i zainteresowania wolontariusze mogą przekształcić w kreatywne projekty edukacyjne. Program  łączy środowisko szkolne i akademickie, umożliwiając wymianę doświadczeń i wzajemną inspirację. Wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły poprzez najnowocześniejsze metody edukacyjne, uwzględniające aktywność, energię i pomysłowość studentów.

 

 W programie mogą wziąć udział studenci, absolwenci (do roku od ukończenia studiów) oraz doktoranci, którzy proponują i realizują projekty edukacyjne dla dzieci. Projekty prowadzone są w oparciu o wcześniej przygotowane przez studentów scenariusze, których zakres tematyczny jest ustalany ze szkołą.

 

Projekty dotyczą konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu lub wybranego obszaru aktywności. Studenci prowadzą zajęcia lingwistyczne, artystyczne, związane z ochroną środowiska, psychologiczno-pedagogiczne, informatyczne, humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, sportowe  i inne.

 

Zajęcia są prowadzone w czasie wolnym od zajęć, w trakcie roku szkolnego oraz w wakacje i ferie. W trakcie roku szkolnego grupy studentów realizują projekty systematyczne. W czasie trzech dwugodzinnych wizyt w szkole, wolontariusze realizują spójny scenariusz zajęć z tą samą grupą uczniów. Projekt systematyczny trwa od 2 do 6 tygodni. Projekty wakacyjne i feryjne obejmują co najmniej 5 spotkań, zawierających nie mniej niż 5 godzin dydaktycznych w ciągu jednego dnia. Zarówno projekty systematyczne, jak i projekty wakacyjne i feryjne, prowadzone są przez grupy od 2 do 3 wolontariuszy. 

 

Szkoły, które zapraszają wolontariuszy, udostępniają miejsce do realizacji projektów, a także służą pomocą merytoryczną i organizacyjną. Wspólnie z wolontariuszami uzgadniają tematykę i formę zajęć. Studenci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją swoich projektów. Mają zapewnione szkolenia, ubezpieczenie, zwrot kosztów przejazdu i zakupu materiałów dydaktycznych.

 

Program realizuje Fundacja Rozwoju Wolontariatu.

Opublikowane: pon., 08/07/2013 - 15:32


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie