Evrópska ungmennagáttin
Upplýsingar og tækifæri fyrir ungt fólk vítt og breitt í Evrópu.

Rodzinne pomaganie

W jaki sposób spędzasz czas wolny w gronie rodzinnym? Idziecie na spacer, organizujecie wycieczkę za miasto, oglądacie telewizję? A kto z was wspólnie z rodziną pomaga innym? Nikt? Może więc warto zacząć?

Fundacja PZU i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce realizują program „Wolontariat Rodzinny”. Program, który daje przestrzeń do działania całymi rodzinami na rzecz lokalnych społeczności. Twórcy programu definiują wolontariat rodzinny jako spędzanie czasu przeznaczonego dla rodziny w wartościowy sposób, które sprzyja zacieśnianiu więzi, tworzeniu pozytywnych wzorców dla dzieci, a także promowaniu obywatelskiej odpowiedzialności.

 

Celem Programu jest zaangażowanie całych rodzin we wspólne działania wolontariackie. Wolontariat rodzinny, podobnie jak każda inna forma wolontariatu, opiera się na chęci zrobienia czegoś dobrego dla innych.
Wolontariat wykonywany całymi rodzinami jest jednak szczególną formą wolontariatu – daje rodzinom poczucie celu i przynależności, tworzy szczególne więzi między członkami rodziny, wzmacnia poczucie wspólnoty, pomaga rodzinom poznać ich własną społeczność.

 

Jakie korzyści przynosi zaangażowanie się w wolontariat rodzinny?


Zwycięstwo nad brakiem czasu
Wolontariat rodzinny jako dobrowolna praca na rzecz innych nie stawia wolontariuszy przed trudnym wyborem – społeczne zaangażowanie albo rodzina. Wręcz przeciwnie – łączy te dwie sfery sprawiając, że członkowie rodziny mają okazję spędzić czas razem, a przy tym mogą zrobić coś dobrego dla innych.


 
Łatwość zaangażowania się
Aby zaangażować się w działania nie trzeba mieć wyjątkowych umiejętności ani być specjalistą w jakiejś dziedzinie – wystarczy chęć, by pomagać innym, a przy tym spędzić czas wspólnie z rodziną. Zadaniem może stać się naprawa przeciekającego dachu w bibliotece, odnowienie rozpadających się boksów dla psów w miejscowym schronisku, rozwiązanie problemów osób niepełnosprawnych z poruszaniem się po miejscowości albo uporanie się z brakiem wystarczającej liczby ścieżek rowerowych w okolicy. Każdy z tych problemów może zostać rozwiązany, jeśli grupa rodzin spotka się i zdecyduje na wspólne działanie.


 
Przekazywanie dobrych wzorców
Wolontariat rodzinny jest bardzo dobrym sposobem, by pokazać dzieciom, czym są wartości takie jak odpowiedzialność, troska o innych i wspólna praca. Dobrze jest, kiedy młodzi ludzie widzą, że dla rodziców takie postawy są ważne oraz cieszą się ich poparciem i zrozumieniem. Lekcja, którą młodzi ludzie odbierają w trakcie prac wolontariackich, nie ma nic wspólnego z teorią – bardziej doświadczeni członkowie rodziny mogą w trakcie wspólnych działań pokazać młodszym, że mają oni realny wpływ na to, jak wygląda świat wokół nich.


 
Budowanie więzi
Dzięki temu, że w działaniach realizowanych w ramach wolontariatu rodzinnego biorą udział członkowie rodzin, mają oni szansę na zacieśnianie więzi rodzinnych. Wspólne działanie na rzecz innych pozwala na odkrycie w sobie żyłki społecznika, doświadczenie radości płynących z relacji międzypokoleniowych oraz zaangażowanie w aktywne działania wszystkich członków rodziny. Jest ono również doskonałą okazją do spędzenia czasu wolnego nie osobno – przed komputerem czy telewizorem – ale razem, robiąc coś, co ma rzeczywiste znaczenie zarówno dla rodziny wolontariuszy, jak i dla tych, którzy otrzymują pomoc.


Co oferują organizatorzy programu?


W ramach Programu "Wolontariat Rodzinny" odbędzie się konkurs grantowy, którego celem jest wyłonienie najbardziej wartościowych inicjatyw wolontariatu rodzinnego. Konkurs skierowany jest zarówno do organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych (np. szkoły, biblioteki, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej), które mogą zgłaszać swoje aplikacje, jak i do samych rodzin, które mogą znaleźć najbliższą organizację/instytucję i zachęcić ją do wzięcia udziału w konkursie.
 
Organizacje/instytucje, które zdobędą grant w konkursie, od kwietnia do września 2014 r. będą realizowały swoje projekty służące wypracowaniu wzorcowych praktyk wolontariatu rodzinnego oraz uczestniczyły w aktywnościach na platformie na stronie wolontariatrodzinny.pl.
 
 
Drugą częścią Programu „Wolontariat Rodzinny” jest ogólnopolska kampania „Zabierz rodzinę na wspólne pomaganie!”, promująca ideę wolontariatu rodzinnego w Polsce. Misją kampanii jest zmiana postaw w społeczeństwie: propagowanie wartości takich jak życzliwość, odpowiedzialność czy opiekuńczość. Dzięki dobrym praktykom wypracowanym w ramach konkursu grantowego kampania będzie mogła pokazywać wzorcowe działania wolontariackie rodzin zaangażowanych we wspólne pomaganie oraz inspirować przyszłych wolontariuszy do poszukiwania wartościowych inicjatyw.

 

Źródło: wolontariatrodzinny.pl

Útgefið efni: Fös, 25/04/2014 - 12:24


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vantar þig ráðgjöf sérfræðings?

Ask us!