Evrópska ungmennagáttin
Upplýsingar og tækifæri fyrir ungt fólk vítt og breitt í Evrópu.

Odkryj e-wolontariat czyli wolontariat przez Internet

Fot. e-wolontariat.pl
Chcesz realizować projekt w Internecie, zrobić w sieci coś dobrego? Dowiedz się czym jest e-wolontariat i gdzie szukać wsparcia na jego realizację.

Zgodnie z raportem badania Digital Agenda Scoreboard 2012 aktywni internauci – ci, którzy korzystają z Internetu przynajmniej raz w tygodniu – stanowią obecnie 67,5% populacji Europy. Nie są oni jednak tylko biernymi użytkownikami – dzięki technologii Web 2.0 mogą także tworzyć Sieć. Każdego dnia Internauci i całe społeczności wspierają się na forach internetowych, budują zasoby wspólnej wiedzy (np. Wikipedię), dzielą się umiejętnościami i podejmują mnóstwo innych aktywności, które nazywamy e-wolontariatem.

 

Od kilku lat w Polsce dynamicznie rozwijają się projekty wykorzystujące społeczny potencjał Internetu dla dobra wspólnego. Ten pozytywny trend zachęcił w 2009 r. Fundację Dobra Sieć do rozpoczęcia projektu E-wolontariat i stworzenia pierwszego w Polsce portalu dedykowanego wolontariatowi wykonywanemu przez Internet: www.e--wolontariat.pl. Czym jest e-wolontariat? Jakie krążą wokół niego mity? Kto może zostać e-wolontariuszem? W jaki sposób można twórczo wykorzystywać nowe technologie dla dobra wspólnego? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie właśnie na tym portalu!

 

E-wolontariat to wolontariat wykonywany za pośrednictwem Internetu, często zwany także wirtualnym wolontariatem, cyber wolontariatem, wolontariatem on-line, czy digital volunteering. Zawsze odnosi się do pracy, w której system on-line (dostęp do Sieci poprzez komputer lub urządzenie przenośne) gra kluczową rolę w rekrutowaniu wolontariuszy, przydzielaniu zadań i wykonywaniu tych zadań. Internet może stanowić doskonałe narzędzie dla organizacji non-profit, firm i wszystkich innych aktywnych osób, które chcą zmieniać świat na lepsze. E-wolontariat stwarza nowe możliwości – każdy, bez względu na to, czy mieszka w małej miejscowości, czy w dużym mieście, może wspierać dowolne projekty z całego świata.

 

Typy e-wolontariatu
Pomysłów na e-działania społeczne jest mnóstwo i codziennie rodzą się nowe: od for internetowych, przez portale tematyczne, po aplikacje mobilne wspierające działania służb humanitarnych w trakcie kataklizmów. Dotychczas wyodrębniono kilka typów projektów e-wolontariackich.

 

Crowfunding i e-dobroczynność

Crowdfunding to projekty, których celem jest zebranie środków na konkretny cel dzięki „tłumowi” (ang. crowd) – dużej, rozproszonej grupie osób, które wpłacają na dany cel niewielkie kwoty. Choć pojęcie znane jest od dawna, dziś projekty crowdfundingowe to przede wszystkim platformy, za pomocą których organizacje czy osoby indywidualne mogą zbierać fundusze potrzebne do rozwiązania problemów lub osiągnięcia ważnych celów.

 

Crowdsourcing

To korzystanie z tzw. „mądrości tłumu”, czyli wymiana wiedzy i doświadczenia oraz wspólne działanie rozproszonej grupy osób w celu rozwiązania problemu lub stworzenia czegoś nowego. To „burze mózgów 2.0”.

 

Dziennikarstwo obywatelskie

Projekty, w których obywatele biorą czynny udział w tworzeniu oraz funkcjonowaniu mediów, zarówno lokalnych, jak i dużych, ogólnokrajowych. W Polsce coraz większą popularnością cieszą się lokalne serwisy informacyjne tworzone przez mieszkańców lub ogólnopolskie portale, na które każdy z obywateli może wstawiać informacje o wydarzeniach z kraju.

 

E-learning

E-learning to forma uczenia się (nabywania wiedzy, umiejętności), zapośredniczona przez nowe technologie. Najpopularniejszymi przykładami są kursy e-learningowe, korzystanie z porad ekspertów czy wymiana doświadczeń pomiędzy internautami.

 

Gromadzenie wiedzy

To typ e-wolontariatu polegający na budowaniu zasobów wspólnej wiedzy: encyklopedii, blogów i portali tematycznych, repozytoriów danych.

 

Mapowanie

Mapowanie, czyli oznaczanie punktów w przestrzeni. Dzięki otwartemu oprogramowaniu i pomysłowym internautom powstają różnorodne, tematyczne mapy społecznościowe, np. mapy miejsc dostępnych i niedostępnych dla osób niepełnosprawnych, mapy zawierające informacje o niedociągnięciach w miejskiej infrastrukturze, czy też mapy zawierające informacje o zniszczeniach spowodowanych kataklizmami, które dzięki szybkiej aktualizacji usprawniają działania służb humanitarnych. Mapować może każdy, kto troszczy się o dobro wspólne!

 

Mikrowolontariat

Strony internetowe, platformy, aplikacje, które umożliwiają wykonywanie zadań wolontariackich przez Internet. Mikrowolontariatem nazywamy zadania, których wykonanie zajmuje od 15 minut do 3 godzin (zajmują stosunkowo niewiele czasu).

 

Pomoc i samopomoc

Wszelkie inicjatywy, których celem jest niesienie wsparcia za pośrednictwem Internetu. Mogą być zawiązywane oddolnie przez społeczności skupiające się wokół konkretnego problemu lub odgórnie, przez organizacje i instytucje specjalizujące się w świadczeniu profesjonalnej pomocy. Wsparcie udzielane jest najczęściej poprzez fora internetowe, grupy dyskusyjne, komunikatory, e-maile.

 

Program E-wolontariat to także:

  • dwa konkursy nagradzające najciekawsze inicjatywy angażujące wolontariuszy pomagających innym przez Internet: ogólnopolski konkurs „Odkryj e-wolontariat”, realizowany od 2009 r. oraz europejski konkurs ‘Discover e-volunteering’, którego pierwsza edycja odbyła się w 2011 r., w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011.
  • projekty szkoleniowe i szkolenia dla organizacji pozarządowych, instytucji, firm i osób
  • indywidualnych,
  • akcje promujące e-wolontariat i kreatywne wykorzystanie nowych technologii dla dobra
  • wspólnego,
  • publikacje na licencjach CC - możecie z nich śmiało korzystać!
  • badania przeprowadzane w Polsce i Europie!

 

„Odkryj e-wolontariat” to konkurs z misją. Powstał po to, by promować zaangażowanie społeczne w Internecie, informować o zaletach wolontariatu wirtualnego i – oczywiście – nagradzać najbardziej pomysłowe inicjatywy! Dotychczas przeprowadzono pięć polskich edycji konkursu, a w 2014 roku ogłoszono nabór do VI edycji.

Do udziału w nim zaproszone są instytucje, organizacje i grupy nieformalne, które działają lub chcą działać w Internecie.  Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz wniosku wstępnego dostępny na stronie e-wolontariat.pl. Formularz będzie aktywny do 30 kwietnia 2014 r.

 

Koordynatorem programu i konkursu jest Fundacja Dobra Sieć.

 

Źródło:  e-wolontariat.pl

 

Útgefið efni: Mán, 14/04/2014 - 11:14


Tweet Button: 

Skyldir tenglar


Info for young people in the western balkans

Vantar þig ráðgjöf sérfræðings?

Ask us!