Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Trzy kultury, trzy religie, jeden głos

Finałem projektu był koncert, podczas którego chórzyści wspólnie wykonali pieśni religijne po polsku, białorusku i ukraińsku.
Przez jedenaście dni młodzi ludzie, których pasją jest śpiewanie, reprezentujący różne kraje, kultury i religie brali udział w warsztatach muzyczno-wokalnych oraz wspólnie przygotowali repertuar na ekumeniczny koncert

„One Voice" to międzynarodowy projekt wymiany młodzieży w dziedzinie kultury, której głównym tematem jest dialog między religiami.

 

Projekt umożliwił poznanie się członkom trzech różnych chórów z trzech różnych krajów i kościołów. Dzięki dofinansowaniu ze środków programu Młodzież w działaniu, osoby z różnych kultur i środowisk spotkały się i uczyły się nawzajem śpiewać pieśni w swoich narodowych językach, poznawać nowe formy ekspresji muzycznej, i kulturę innych narodów. Jak zauważył jeden uczestników: Projekt przyczynił się do zacieśnienia więzi i dostrzeżenia braterstwa między naszymi narodami, a inny dodaje: Mamy jeden wspólny cel, motyw przewodni, pasję. Sprawia to, że projekt wchodzi na zupełnie inny poziom. Przestaje być zwyczajną wymianą młodzieży z różnych krajów, staje się natomiast motorem do dialogu, porozumienia, akceptacji innych kultur i zawierania przyjaźni.

 

Międzykulturowe uczenie się w projekcie "One Voice" wzmacniało wykorzystanie pozaformalnych metod nauczania, angażowanie wszystkich uczestników zajęć, uczenie się poprzez doświadczenie, wzajemna nauka, praca zespołowa czy włączenie do zajęć wokalno-muzycznych elementów z różnych kultur.

 

 W wymianie wzięło udział 30 osób śpiewających w chórach kościelnych: w Chórze Werwyczka, Sienna Gospel Choir i Concordia Chor (działających przy zborze protestanckim, cerkwi grekokatolickiej i kościele katolickim) w krajach Europy Wschodniej i UE.

 

Finałem projektu był koncert ekumeniczny, podczas którego chórzyści wspólnie wykonali pieśni religijne po polsku, białorusku i ukraińsku.

 

Katarzyna Anuszewska
Koordynatorka projektu One Voice
 

 

Źródło: Platforma Kultury

 

Opublikowane: śr., 14/08/2013 - 15:03


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie