Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Schyłek chrześcijaństwa? Raport instytutu Pew Research Center

fot. Craig Sunter (CC BY-ND 2.0)
Współczesny świat powoli zaczyna odchodzić od wartości chrześcijańskich, wybierając inne religie, które szczególnie przyciągają młodych ludzi.

Od wielu lat można obserwować ogólnoświatowy trend odchodzenia od wiary chrześcijańskiej na rzecz innych religii. Czym to jest spowodowane? Czynników jest wiele, jednakże przebija się kilka m.in. stagnacja, zacofanie i brak chęci do dialogu z innymi. Pew Research Center w ramach projektu Global Religious Futures przyjrzało się tematowi religii i ewentualnych zmian na jej płaszczyźnie w ciągu najbliższych kilku dekad.


Świecka Europa

Według danych Instytutu Pew Research Center w trakcie najbliższych 5 dekad, przybędzie najwięcej muzułmanów – 75%, chrześcijan 35%, wyznawców hinduizmu 34%, judaizmu 16%, religii lokalnych - często kojarzonych z obrzędami lokalnymi i sektami – 11%, natomiast buddystów ubędzie o 0,3%.


Muzułmanów zacznie przybywać

Aktualnie najwięcej jest wyznawców chrześcijaństwa - 2,2 mld osób, co stanowi 32% populacji. Religia ta dominuje w Europie, jednak to ulegnie zmianie, a społeczeństwo europejskie zacznie się sekularyzować. Chrześcijan przybywać będzie za to w Afryce - w 2050 r. z tego rejonu pochodzić będzie 4 na 10 wyznawców tej religii.

Według prognoz liczba muzułmanów drastycznie wzrośnie, za 35 lat muzułmanie będą stanowić 10% wierzących w Europie i 30% w skali światowej. Jeszcze jakiś czas temu osoba, która powiedziałaby, że wyznawców islamu będzie więcej, niż chrześcijan, prawdopodobnie zostałaby wyśmiana. A tymczasem szacuje się, że już w 2070 r. staną się najliczniejszą grupą osób wierzących.


Ateizacja świata

W USA chrześcijan jest obecnie około 75%. Z roku na rok, będzie to trend spadkowy, a osiągnie apogeum w 2050r., kiedy liczba ta się zmniejszy, aż do 60%. Drugą po chrześcijaństwie religią dominującą na terenie Stanów Zjednoczonych jest judaizm, za kilkadziesiąt lat tę pozycję obejmie islam. Spadek ilości chrześcijan przyczyni się również do wzrostu ateistów.


Detronizacja chrześcijaństwa

Przykładami gwałtownej zmiany w religijności narodu jest Australia, gdzie udział chrześcijaństwa spadnie o ponad 20% w 2050r. względem roku 2010. Podobnie będzie w Wielkiej Brytanii – spadek również o około 20%. Natomiast we Francji i Nowej Zelandii zaniknie wiara narodowa i kraje staną się niezdeklarowany pod tym względem. W Bośni i Hercegowinie na pozycję numer 1. wskoczy islam. Tendencja spadkowa utrzyma się również w wielu innych krajach europejskich.


Głos młodzieży

- „Ludzie potrzebują w coś wierzyć i dlatego zmieniają wyznania, aby znaleźć odpowiedź na kluczowe pytania dotyczące ich życia – dokonują tego zgodnie ze swoim światopoglądem, kierując się kluczowymi dla siebie wartościami. W moim mniemaniu wzrost liczby muzułmanów wynika z faktu, że ta religia dokonuje coraz większej ekspansji na inne kontynenty, niekoniecznie w pozytywny sposób.” – komentuje Piotr, student UAM w Poznaniu.
Natomiast Kasia dodaje: „Chrześcijaństwo zaczęło ograniczać, mamy XXI wiek, a oni trzymają się przestarzałych zasad, których mało kto się trzyma. Ludzie ze względu na afery, w które uwikłane już ten kościół wybierają inne religie lub decydują się o ateizacji siebie i swojego otoczenia. Inne wiary bardziej zabiegają i przyciągają uwagę, niekoniecznie chwytając się polityki – są nastawione na ludzi, a nie pieniądze i medialny rozgłos.”

Sebastian Niedzielak