Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Frankofoniczna frajda! Dni Frankofonii w Polsce

Dni Frankofonii w Polsce
Dni Frankofonii w Polsce - marzec 2014
Co roku frankofoni i frankofile, czyli ci, którzy znają i kochają język francuski i związane z nim kultury, spotykają się z okazji Światowego Dnia Frankofonii, przypadającego 20 marca.

W 1970 roku, właśnie 20 marca, w Niamey, w Nigrze, powstała pierwsza międzyrządowa organizacja Frankofonii: Agencja ds. współpracy kulturalno-technicznej, która została następnie przemianowana na Międzynarodową Organizację Frankofonii (OIF). Zrzesza ona 77 państw i rządów z pięciu kontynentów, z czego 57 to członkowie tej organizacji, a 20 to obserwatorzy, w tym Polska. To w sumie 890 milionów osób posługujących się językiem francuskim i duża wspólnota krajów pozostających w stosunkach politycznych, ekonomicznych i kulturalnych.

 

Międzynarodowy Dzień Frankofonii jest nie tylko okazją do świętowania języka francuskiego, lecz również do przypomnienia, że między językami i kulturami istnieje ścisły związek i że język jest nośnikiem kultury. Jest to też okazja, by przypomnieć o wartościach wspólnych dla krajów należących do OIF, takich jak poszanowanie różnorodności kulturowej, obrona demokracji i praw człowieka, dostęp do edukacji i zrównoważony rozwój.

 

W największych miastach w Polsce w ramach Dni Frankofonii przez cały marzec odbywają się przeróżne wydarzenia kulturalne. Na przykład w Warszawie zorganizowano:

  • pięć koncertów, dwie wystawy, dziewięć filmów, trzy konferencje, sześć spotkań literackich,
  • cykl filmowy poświęcony twórczości Patrice’a Chéreau,
  • projekt kulinarny „Smaki Świata” we współpracy z 32 restauracjami,
  • konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.