Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Kreatywna Europa - nowy program UE

Nierozpoznani, instalacja Magdaleny Abakanowicz w parku Cytadela, Poznań
Już pod koniec tego roku ruszyć mają pierwsze nabory wniosków w programie Kreatywna Europa. To nowe przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, które wspierać ma kino europejskie, sektor kultury i sektory kreatywne

Kreatywna Europa ma być programem ramowym obejmującym dwa komponenty: Kultura (kontynuacja obecnego Programu Kultura wspierającego międzynarodową współpracę kulturalną) oraz Media (kontynuacja obecnych programów Media i Media Mundus, wspierających europejską kinematografię i sektor audiowizualny).Według Anny Hieropolitańskiej, koordynującej działalność krajowego Punktu Kontaktowego ds. Kultury, komponenty te w praktyce będą funkcjonować jako osobne obszary. - Każdy z nich będzie miał swój program grantowy, osobne zaproszenia do składania wniosków oraz zagwarantowany konkretny budżet. Przewiduje się, że ok. 500 mln euro będzie przeznaczone na komponent Kultura, a ok. 900 mln euro na komponent Media. Dodatkowo powstanie, jako nowy element, tzw. instrument międzysektorowy, z którego będą korzystać wszystkie sektory wspierane przez Kreatywną Europę – powiedziała Hieropolitańska w wywiadzie dla portalu ngo.pl.Zasadą przewodnią programu pozostać ma inwestowanie we współpracę i projekty ponadnarodowe, czyli dofinansowywanie tych obszarów, które mogą przynieść korzyści na skalę europejską, a nie tylko lokalną czy krajową. - Komisja Europejska zdefiniowała jednak nowe priorytety i cele tej współpracy, dostosowując je do wyzwań, przed jakimi stoją obecnie wszystkie wspomniane sektory – powiedziała Hieropolitańska w wywiadzie. - Kreatywna Europa będzie więc wspierać sektory kultury i kreatywne po to, aby mogły one rozwijać umiejętności niezbędne we współczesnej rzeczywistości cyfrowego i zglobalizowanego świata, aby skuteczniej działały i zdobywały nowych odbiorców w całej Europie oraz poza nią – dodała.

Opublikowane: śr., 29/05/2013 - 09:55


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie