Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Zdobądź doświadczenie w kulturze

Stażyści pracują od 20 do 40 dni po 8 godzin dziennie (fot. Flickr: by smif)
O bezpłatne staże w polskich instytucjach kultury mogą ubiegać się studenci kierunków artystycznych i humanistycznych.

Bezpłatne praktyki odbywają się w państwowych i samorządowych instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz firmach prowadzących działalność związaną z obszarem kultury.

 

Staże realizowane są przez cały rok, w trzech edycjach: wiosennej, letniej, jesienno-zimowej, których terminy powiązane są z harmonogramem prac uczelni wyższych. Każda edycja programu ma odrębnie prowadzoną rekrutację.

 

Staż trwa od 20 do 40 dni po 8 godzin dziennie. Tryb realizacji stażu będzie wynikał z bezpośrednich ustaleń między stażystą a instytucją oferującą miejsce stażowe, może to być dowolna kombinacja godzin i dni, w rezultacie dająca czas realizacji stażu od 160 godzin do 320 godzin.

 

Stażyści nie otrzymają wynagrodzenia za udział w praktykach.

 

Kto może ubiegać się o staż:
O miejsce stażowe mogą ubiegać się studenci III, IV i V roku uczelni artystycznych oraz studiów na kierunkach związanych z kulturą (historia, historia sztuki, animacja kultury, konserwacja i restauracja, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo, etnologia, archeologia, architektura, teatrologia, muzykologia) oraz studenci szkół podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury.

 

Warunki rekrutacji:
- średnia ocen ze studiów co najmniej 4,0
- wiek do 28 lat
- bardzo dobra organizacja pracy i życzliwość w kontaktach z ludźmi
- podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu
- spełnienie dodatkowych warunków określonych przez instytucję przyjmującą np. znajomość języków obcych, obsługa komputera, prawo jazdy itp.

Opublikowane: wt., 21/05/2013 - 14:21


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie