Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Zaskakujące Loesje

Loesje [luszje] to imię młodej Holenderki, które od 30 lat gości na czarno-białych plakatach z inspirującymi hasłami. Dzięki krótkim tekstom Loesje pragnie inspirować do refleksji i kreatywnego myślenia.

Historia Loesje

Loesje, czyli po polsku Lusia, narodziła się w Holandii w 1983 roku. Loesje to grupa ludzi działających na całym świecie, a jednocześnie postać, poprzez którą chcą inspirować innych. Idea tego ruchu powstała w grupie przyjaciół, których celem było powołanie do życia nowej inicjatywy, będącej odpowiedzią na problemy, którymi przez ówczesną sytuację polityczną żyła Holandia.

Choć Loesje jest najbardziej rozpoznawana w Holandii, z czasem jej idea rozprzestrzeniła się na cały świat. Dziś lokalne grupy Loesje działają w kilkudziesięciu krajach. Loesje jest obecna między innymi w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Estonii, Nepalu czy Stanach Zjednoczonych.

 

Do Polski pierwsze informacje o Loesje dotarły podobno już na początku lat 90. Dziś najprężniej działa warszawska grupa Loesje. Jej członkowie prowadzą m.in. warsztaty kreatywnego pisania tekstów dla nauczycieli, młodzieży i otwarte warsztaty dla mieszkańców Warszawy. Gościnnie prowadzili warsztaty również m.in. we Wrocławiu (Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej), Krakowie (Batory Express), Bydgoszczy (Ocieplanie miasta), Poznaniu (AEGEE), Szczecinie (SEKTOR3), Gdańsku (Instytut Kultury Miejskiej). Loesje w Warszawie jest jednym z działań Fundacji Sztuki Arteria.

 

Cele Loesje

Działalność Loesje ma pobudzać odbiorców do refleksji, a także kreatywnego i twórczego myślenia oraz uświadomić możliwość wpływania na najbliższe otoczenie.

Teksty, które zamieszczane są na drukach (plakatach, pocztówkach, wlepkach), tworzone są najczęściej w ramach warsztatów kreatywnego pisania, a ich celem jest dzielenie się pomysłami i ideami, wyrażenie własnych opinii przy użyciu krótkich sloganów. Warsztaty Loesje to okazja do wyrażania swoich poglądów oraz inspiracja do działania, zwłaszcza w najbliższym otoczeniu.

 

Loesje jako osoba kieruje się wartościami kształtującymi jej myśli oraz słowa. Te wartości to przede wszystkim wolność wyrażania własnej opinii i wolność słowa, tolerancja, umiejętność pozytywnej krytyki, sprzeciwianie się autorytetom. Loesje wierzy w siłę ludzi, własną inicjatywę, kreatywność, niezależność, wolność, akceptację i pokój.

 

Loesje nie polega na mówieniu ludziom, co mają myśleć lub robić. Celem jest inspirowanie ich do kształtowania i wyrażania własnych opinii.

 

Ponieważ Loesje chce wchodzić w interakcje również z przypadkowo napotkanymi osobami – w miejscach, gdzie się pojawia, można zauważyć jej czarno-białe plakaty, także w postaci murali.


Plakaty w archiwach Loesje są dostępne nieodpłatnie. Każdy może pobrać swoje ulubione postery i powiesić je w miejscach, które są ciekawie dopasowane do treści hasła (np. na publicznych tablicach ogłoszeniowych, na klatce w bloku, w szkole czy na uczelni, w miejscach spotkań). Ich wykorzystanie nie może mieć charakteru komercyjnego.


Plakaty można pobierać z działu Plakaty lub archiwum na www.Loesje.org.

 

Warsztaty Loesje

Teksty, które trafiają na plakaty Loesje, powstają podczas warsztatów kreatywnego pisania, organizowanych przez lokalne grupy Loesje. Promują wolność wypowiedzi, pobudzają do aktywności społecznej, kreatywności i krytycznego podejścia do rzeczywistości.

Przebieg warsztatów zależy w dużej mierze od liczebności grupy, trwają one z reguły nie krócej niż 2-2,5 godziny (przy grupie około 10 osób). Składają się z rozgrzewki, w trakcie której uczestnicy pracują na skojarzeniach słownych i układają krótkie teksty. Następnie grupa wybiera tematy, na które będzie wypowiadać się w formie krótkich tekstów utrzymanych w stylistyce Loesje. Kolejny etap to wybór najlepszych tekstów powstałych podczas warsztatów i dyskusja im poświęcona oraz praca nad layoutem plakatów.

 

Warsztaty wykorzystują otwartą i poddającą się modyfikacjom metodę, stąd można je dostosowywać do potrzeb czy wieku grupy. Nie wymagają od uczestników wcześniejszego doświadczenia w zakresie kreatywnego pisania - są więc przyjazną formą nawet dla osób, które spotykają się z nią po raz pierwszy. Każde warsztaty różnią się od siebie przede wszystkim ze względu na to, że zawsze bierze w nich udział inna grupa osób, która wybiera do dyskusji aktualnie interesujące ją tematy – niezależnie więc od tego, ile razy bierze się w nich udział – są zawsze polem do nowych dyskusji.

 

Przewodnik Loesje

Szczegółowy opis warsztatów, a także swoich innych działań, Loesje podaje w Przewodniku.

Opublikowane: wt., 10/06/2014 - 16:32


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie