Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Wakacyjne latanie - poznaj swoje prawa

Odlatując na urlop warto wyposażyć się nie tylko w krem z filtrem, ale także w kilka pomocnych informacji o zasadach podróżowania. Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce przypomina podstawowe prawa pasażera.

Zagubienie lub zniszczenie bagażu

W razie zagubienia bagażu, trudno jest oszacować pełną wartość utraconych przedmiotów, dlatego warto jest załączyć do reklamacji posiadane paragony. Sposobem na udokumentowanie zawartości bagażu może być również zrobienie jego zdjęć przed wylotem i dokładnej listy spakowanych przedmiotów.

Regulaminy wielu przewoźników wyłączają odpowiedzialność linii lotniczych za cenne rzeczy wkładane do bagażu, tj. biżuteria, sprzęt fotograficzny czy sportowy. Tego rodzaju przedmioty lepiej przewozić w torbie podręcznej, albo dodatkowo ubezpieczyć.

 

Opóźniony lot

- Prawo do otrzymania pisemnej informacji o przepisach na temat odszkodowania i przysługującej pomocy pasażerowi dotkniętemu opóźnieniem o co najmniej 2 godziny

- Prawo do opieki: otrzymanie bezpłatnych posiłków i napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania

- Prawo do zwrotu kosztów biletu lub lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu, gdy opóźnienie wynosi co najmniej 5 godzin

- Prawo do odszkodowania w wysokości od 250 EUR do 600 EUR (w zależności od zasięgu podróży) w przypadku, gdy pasażerowie przybędą do miejsca docelowego co najmniej  3 godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika godzinie przylotu (na podstawie wyroku z dnia 19 listopada 2009 roku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07)

 

Reklamację warto złożyć bez względu na to, o jakich problemach informowały linie lotnicze. Mogły odwołać lot, powołując się na złe warunki pogodowe, a w rzeczywistości nie był to prawdziwy powód.

 


Odwołany lot
- Prawo do opieki: otrzymanie bezpłatnych posiłków i napojów oraz zakwaterowania (łącznie z pokryciem kosztów transportu pomiędzy lotniskiem a hotelem)


Odmowa przyjęcia na pokład
- Jeżeli z uzasadnionych przyczyn przewoźnik odmówi przyjęcia na pokład pasażerów, to osoby, które dobrowolnie zrezygnują z danego lotu mają prawo do odszkodowania, prawo do opieki oraz prawo do otrzymania dodatkowej korzyści na warunkach uzgodnionych pomiędzy danym pasażerem a przewoźnikiem lotniczym

- W przypadku odmowy przyjęcia pasażerów na pokład wbrew ich woli, pasażerom przysługuje: prawo do odszkodowania, prawo do wyboru pomiędzy zwrotem kosztów biletu a podróżą do miejsca docelowego wg zmienionego połączenia i prawo do opieki

 

Gdzie szukać pomocy?
Sprawy transgraniczne:

- Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce

Sprawy krajowe:
- Miejski/ Powiatowy Rzecznik Konsumentów
- Federacja Konsumentów
- Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Sprawy dotyczące opóźnionego/ odwołanego lotu:
- Komisja Ochrony Praw Pasażera (KOPP) działająca w ramach Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) – Sieć NEB-Net

 

Źródło: Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK)

Dátum uverejnenia: pia., 17/07/2015 - 11:55


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!