Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Европейска доброволческа служба: какво всъщност представлява тя?

A picture
© shutterstock.com - DeiMosz
На възраст сте между 17 и 30 години и желаете да прекарате от 2 до 12 месеца в чужбина като доброволец на Европейската доброволческа служба?

Как става това?

Проектите на Европейската доброволческа служба представляват партньорства между две или повече иницииращи организации. Тези организации отговарят за наемането на доброволци за своите проекти.
 

Доброволците участват в Европейската доброволческа служба посредством изпращаща организация от страната, в която живеят, и приемаща организация, която организира техния престой по време на участието им в съответния проект.
 

Проектите продължават от 2 до 12 месеца, а като доброволец вие можете да извършвате дейност в множество области – култура, младеж, спорт, занимания с деца, културно наследство, изкуство, гриза за животните, околна среда или сътрудничество за развитие. В края на периода ви на доброволчество ще получите сертификат, удостоверяващ вашето участие и описващ проекта – т. нар. Youthpass.
 

Ще получите безплатно настаняване, храна, застраховка и джобни. Единственото, което може да се наложи да платите, е малка част (максимум 10 %) от разходите ви за път.

 

Как можете да кандидатствате?

Ако сте на възраст между 17 и 30 години, имате две възможности:

1. Свържете се с организация, която набира доброволци за проект, който вече е получил подкрепа, ИЛИ

2. Свържете се с организация, за да обсъдите започването на проект.

За да се свържете с организация, моля, разгледайте базата данни с акредитирани организации.
 

Можете да видите списък на отговарящите на критериите страни в наръчника на програмата „Младежта в действие“.

Публикувана на пон, 15/04/2013 - 16:36
Последна актуализация пон, 13/01/2020 - 21:19


Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!