Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Erasmus+ Storytelling: Grandmothers and Grandchildren (and a Wedding)

video experiencias eramus+
“Erasmus+ Storytelling: Grandmothers and Grandchildren (and a Wedding)” is a short storytelling video about the opportunities that Europe has offered to two young people from a small town like Purchena (Spain), compared to those of their grandmothers.

Δημοσιεύθηκε: Πε, 16/05/2019 - 13:55


Tweet Button: 

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!