Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

#DiscoverEU

Around 12,000 18 year olds will have the chance to travel through Europe for free with #DiscoverEU. Be prepared for the next round of applications!

Dátum uverejnenia: ut., 30/10/2018 - 13:06


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!