Avrupa Gençlik Portalı
Avrupa’daki gençler için bilgiler ve fırsatlar.

Erasmus+ coraz bardziej skuteczny

Erasmus+ jest postrzegany jako spójniejszy, bardziej dostosowany do potrzeb Europejczyków i skuteczniejszy od poprzedzających go programów – takie wnioski płyną z śródokresowej oceny programu.

Program Erasmus+ jest na dobrej drodze do osiągnięcia założonych wskaźników wykonania. Tylko w ciągu ostatnich trzech lat w działaniach w zakresie mobilności wzięło udział 1,8 mln osób, a w projektach współpracy uczestniczyło ponad 240 000 organizacji. W sumie w latach 2007–2016 wśród beneficjentów programu znalazło się 4,3 mln młodych osób i blisko 900 tys. pracowników oświaty. W projekty współpracy zaangażowało się zaś prawie milion organizacji.

Z ewaluacji wynika również, że Erasmus+ jest wysoko oceniany przez Europejczyków – z uczestnictwa w projektach realizowanych ze środków programu zadowolonych było aż 90% badanych. Twórcy raportu podkreślają, że projekty te są bardzo skuteczne i przynoszą europejską wartość dodaną. Mają szeroki zasięg i zapewniają bardziej sprawiedliwy dostęp do mobilności edukacyjnej. Służą też upowszechnianiu dobrych praktyk i przyczyniają się do głębszej integracji w ramach UE.

Dostępny na stronach Komisji Europejskiej raport zawiera także propozycje modyfikacji wdrażania bieżącego programu, tak aby do 2020 roku uczynić go jeszcze bardziej skutecznym. Z myślą o następnym programie przeanalizowano również zgłaszane przez beneficjentów propozycje zmian i usprawnień.

Yayınlanma: Çar., 28/02/2018 - 22:23


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Uzman yardımına veya tavsiyesine mi ihtiyacınız var?

Ask us!