Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Платени стажове в Европейската комисия

Стартирала през 1960 г., това е най-дългата стажантска програма по рода си. Стажът в Европейската комисия ще ви даде практически познания за работата на отделите на Комисията и възможност да придобиете личен опит.


Винаги  сте искали да знаете как наистина работи Европейската комисия? Ако кандидатствате за стаж, можете да го разберете отвътре.


Европейската комисия организира стажове за администрация или превод два пъти годишно. Стажовете са насочени до всички дипломирани вишисти през последните 5 месеца.

Как да кандидатствам:

Програмата за стаж е отворена за завършилите висше образование от цял ​​свят, които имат:

- най-малко 3 години обучение (минимум бакалавър);

- много добро владеене на английски, френски или немски език (ниво C1 / C2, в съответствие с Общата европейска езикова рамка);

- много добро владеене на втори официален език на ЕС (изисква се за граждани на страни от ЕС).

Ако сте завършили стаж в друга институция или орган на Европейския съюз или сте работили повече от 6 седмици или 42 календарни дни (включително уикендите) в която и да е европейска институция, орган на ЕС, изпълнителна агенция на ЕС, делегации на ЕС или членове на Парламентът (членовете на ЕП) не може да кандидатствате за стаж в Комисията.

Трябва да подадете заявлението преди крайния срок. Моля, имайте предвид, че няма да се приемат заявки за хартиен носител.

Избраните стяжянте ще получат безвъзмездна помощ в размер на приблизително 1,176.83 EUR на месец и възстановяване на пътни разходи. Предоставя се също така и застраховка "Злополука и здраве". Стажантите с увреждания могат да получат добавка към безвъзмездната помощ.

Краен срок

За стажовете през  2018  - 31 януари 2018 г., 12:00 часа, брюкселско време.

Стартирала през 1960 г., това е най-дългата стажантска програма по рода си. Стажът в Европейската комисия ще ви дадат практически познания за работата на отделите на Комисията и ще ви даде възможност да придобиете личен опит чрез контактите, които ще направите в ежедневната си работа. Също така ще можете да продължите и да прилагате знанията, които сте придобили по време на вашето обучение. Обикновено стажантите получават безвъзмездна финансова помощ за обучение, докато обучаваните с увреждания могат да получат допълнителна помощ.

Avaldatud: Teisip, 16/01/2018 - 16:10


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!