Europäisches Jugendportal
Informationen und Chancen für junge Menschen in ganz Europa.

Google Dezavantajlı Öğrenciler için Avrupa Bursu

Burs bir dezavantajı olan ve Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim veya Avrupa’da bulunan bir üniversite’de ilgili bölümlerde okuyan üniversiteli öğrencileri hedefler.

Kimler Başvurabilir?

Adayların halen Avrupa’da bulunan  bir üniversitede 2017-2018 akademik yılında  kayıtlı olmaları veya 2018-2019 akademik yılı için  tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak Lisans, Master veya Ph.D programına kayıtlı olmaları/kabul almış olmaları gerekmektedir.

Nasıl Başvurulur?

Başvuranlar çevrim için bir başvuru formu dolduracaklar ve aşağıdaki bölümleri içerecektir:

  • Genel bilgi
  • Halen okudukları bölümden ve önce okuduğu kurumlardan akademik transcriptleri (eğer bir başka derece aldılarsa)
  • Profesörlerinden, danışman veya amirlerinden aldıkları referans mektubu
  • Komposizyon sorularına verdikleri yanıtlar

Son başvuru: 1 Aralık 2017 

Burs Hibesi: Google Dezavantajlı Öğrenciler  için Avrupa Bursu kazananları  2018-2019 akademik yılı için 7000 Avro alacaklardır.Detaylı bilgi:https://www.google.com/studentswithdisabilities-europe/

 

Veröffentlicht: Mon, 13/11/2017 - 12:42


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Hilfe oder Beratung von Experten

Frag uns!