Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Roma integráció – mindenki problémája

A romák integrációja nem csak Magyarországon, hanem számos további európai országban is komoly kérdést jelent. Az utóbbi években biztató és aggasztó változások egyaránt történtek, ahogy az az Európai Bizottság jelentéséből kiderül.

Te tudod, mi most a helyzet?

 

Az Európában élő romák száma 10-12 millió fő körül mozog, Magyarországon pedig becslések szerint nagyjából 700 ezer fő él. A szám nem csak magyar viszonylatban jelentős az ország népességéhez viszonyítva, hanem Európára levetítve is. Jól tudjuk, hazánk lakossága már nem éri el a 10 millió főt, mégis természetes számunkra, hogy az európai döntésekben részt vehetünk, mint bármly más nemzet, saját érdekeinket (is) képviselve. Éppen ezért egyértelmű, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül annak a 10-12 millió főnek a sorsát, akik ugyan Európa más pontjain élnek, mégis ugyanolyan állampolgárai a nekik otthont adó országoknak, mint bárki más.

 

Az oktatás terén történt javulások már a kisgyermekkori nevelésben megmutatkoznak, tekintve, hogy 2016-ban már 53% részesül ilyen jellegű oktatásban a 2011-es 47%-hoz képest. A korai iskolaelhagyók száma ugyanez alatt az idő alatt 87%-ról 68%-ra csökkent.

 

 

Bár a pozitív változás bizakodásra ad okot, mégis megjegyezhetjük, hogy a fejlődés lassú és az arányok továbbra is igen rosszak. A Bizottság célja, hogy 2020-ra elérje, hogy minden roma legalább az általános iskolt végezze el. A jelentésből továbbá az is kiderül, hogy több ország mellett Magyarországon is erős az oktatási szegregáció, mivel Európa-szerte a tanulók 60%-a roma osztályokban tanul.

 

Ezek után szintén problémát jelent az oktatási rendszerből kilépő roma fiatalok elhelyezkedése a munkaerőpiacon, tekintve, hogy az arányok ezen a téren romlottak, hiszen a nem foglalkoztatott és oktatásban részt nem vevő roma fiatalok aránya 56%-ról 63%-ra nőtt. Ezen a téren a romló tendenciával szembesülő országok közé tartozik Magyarország is.

 

A Bizottság fontosnak tartja az összehangoltabb fellépést, valamint a megkülönböztetés és a cigányellenesség kezelését is. Frans Timmermans első alelnök a következőket mondta„Az EU a tolerancia és az egyenlőség alapértékeire támaszkodik. Ezeket az értékeket még nem élvezheti minden uniós polgár, ami megengedhetetlen. Ha meg akarjuk szüntetni a romák által a mai napig tapasztalt előítéleteket, szegregációt és megkülönböztetést, akkor a tagállamoknak fel kell gyorsítaniuk a romaintegráció terén tett fellépéseiket.”

 

Tenni kell valamit

 

A folyamatok már említett felgyorsításának érdekében a Bizottság kidolgozott egy 2020-ig megvalósítandó stratégiát. A terv szándéka, hogy Európa legnagyobb kisebbsége ne szoruljon gazdaságilag és társadalmilag folyamatosan peremre, ám azt is hangsúlyozza, hogy kétirányú folyamatról van szó, amihez nem csupán a hatóságok fellépésére van szükség, hanem folyamatos társadalmi párbeszédre is, valamint a többség és a kisebbség gondolkodásának megváltoztatására.

 

Ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson, fel kell ismernünk, hogy a romák integrációja mindannyiunk érdeke. Nem csupán azért, mert az európai eszme alapvető részét képezi az egyenlőség, hanem mert a teljeskörű integráció komoly gazdasági és társadalmi előnyökkel járna minden országban, főképp azokban, ahol a legjelentősebb a roma lakosság aránya. Mivel az európai romák átlagéletkora 25 év, az EU népességének átlagáletkora, pedig 40 év, így nem nehéz belátni, hogy az aktív munkavállalók aránya is nagyobb a roma népességben. Romániában például az új munkavállalók 21%-a roma származású.

 

Az integráció megvalósulását nem csak az érintettek élvezhetnék, hanem mindenki más is az adott társadalomban. A Világbank által nemrég végzett felmérés szerint a romák teljes körű munkaerőpiaci integrációja egyes országokban 0,5 milliárd eurónyi gazdasági növekedést jelentene évente, ám ehhez szükség van arra, hogy minden, tehát uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten is együtt tudjunk működni, belátva, hogy mindannyiunk problémájáról van szó.

 

Kőszegi Anna

 

Képek: Jay Sorensen Pixio-oldala, Jozue55 Pixabay-oldala, 184417LP Pixabay-oldala, 

 

Ezt a cikket az Európai Ifjúsági Portál Facebook oldalán kommentelheted!

Dátum uverejnenia: str., 11/10/2017 - 15:25


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!