Evrópska ungmennagáttin
Upplýsingar og tækifæri fyrir ungt fólk vítt og breitt í Evrópu.

Pārgājiens, zelta rokasgrāmata pasākumu organizēšanā un ...

Lai veicinātu ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu vietējā un reģionālajā līmenī, atbalstītu jaunatnes organizāciju darbības attīstību, tostarp, sadarbību ar valsti un pašvaldībām...

...kā arī starptautiskām institūcijām jaunatnes politikas nozarē, izstrādātu vienotu modeli jauniešu neformālās izglītības atzīšanai valsts mērogā, kā arī attīstītu darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālo pilnveidi, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas projektu atbalstam šogad pieejami 471 203 eiro.

Par to, kā tiek īstenoti šīs programmas projekti, pieredzē dalās Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centrs, biedrība “Youth for City – City for youth”, kā arī jauniešu organizācija “Avantis”.

 

35 kilometri Jūrmalas jauniešu iespēju kartes popularizēšanai

No 20. aprīļa līdz 2. oktobrim Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centru (turpmāk – Jūrmalas JIC) īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam projektu “Tikai uz augšu!”, kura mērķis ir veicināt Jūrmalas jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, uzlabojot jauniešu dzīves kvalitāti un iespēju daudzveidību pilsētā.

 

Projekts “Tikai uz augšu!” ietver aktivitāšu kopumu, kas vērsts uz informācijas apmaiņas sistēmas izveidi un nostiprināšanu, iesaistot pašvaldības iestādes, īpaši skolas un citas publiskas un jauniešu apmeklētas vietas. No maija līdz jūlijam Jūrmalas JIC organizēja aptauju, lai noskaidrotu Jūrmalas jauniešu viedokli par dzīves kvalitāti un jauniešu iespējām Jūrmalā, vienlaikus aicinot izteikt ierosinājumus un idejas. Īstenotā aptauja deva iespēju apzināt un analizēt esošo situāciju, kā arī izstrādāt priekšlikumus jaunās Jūrmalas jaunatnes darba attīstības stratēģijas 2018.–2022. gadam prioritārās jomas “Informētība” izveidē. Līdztekus tam Jūrmalas jaunieši pilnveidoja kompetences un veicināja izpratni par stratēģisko dokumentu, tai skaitā, Jūrmalas pilsētas jaunatnes darba stratēģijas 2013.–2017. gadam nozīmi. To vadīja eksperte Anda Laķe. Viņa norāda: “Tas, ka Jūrmalas pašvaldībā ir šāds plānošanas dokuments, liecina par pašvaldības politisko gribu, kā arī par jauniešu gribu un aktivitāti pilsētā. Šis dokuments sniedz iespēju jauniešiem pašiem apzināt savas vajadzības”. Ar neformālo izglītības metožu palīdzību seminārā “Informēts par informāciju” jauniešiem bija iespēja iepazīt informācijas pieejamības nozīmi, apkopot, izvērtēt un nodot informāciju. Turpinot projekta aktivitātes, jaunieši apgūtās kompetences izmantoja, praktiski darbojoties un izstrādājot Jūrmalas jauniešu iespēju karti, kura būs pieejama tiešsaistē. Iespēju kartē ikviens jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem varēs atrast informāciju par Jūrmalas pilsētā piedāvātajām iespējām, kur pavadīt brīvo laiku, lai pilnveidotu sevi.

 

Lai motivētu citus Jūrmalas jauniešus būt aktīvākiem un izmantot saturīgas un daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas Jūrmalas pilsētā, 28. jūlijā Jūrmalas JIC organizēja pārgājienu no Jaunķemeru pludmales līdz Lielupei. Vairāk nekā 50  dalībnieku, mērojot 35 kilometru distanci, uzzināja vairāk par “Iespēju kartes” priekšrocībām un tajā atrodamajām vietām, kur ikdienā tiek realizētas aktivitātes jauniešiem.

 

Augustā jaunieši piedalījās 3 dienu neformālās izglītības seminārā “Tikai uz augšu!”, kurā meklēs atbildes uz jautājumiem par informācijas analīzi, apstrādi, secinājumu izdarīšanu un priekšlikumu izstrādi Jūrmalas jauniešu informācijas sistēmas pilnveidei. Projekta noslēgumā būs apkopoti visi rezultāti un jaunieši tiksies ar Jūrmalas pilsētas domes deputātiem un pašvaldības institūciju darbiniekiem, lai prezentētu nenovērtējamos ieguvumus, kas gūti Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros īstenotajā projektā “Tikai uz augšu!”. Seko Jūrmalas jauniešu aktualitātēm: Facebook lapā @jurmalasxjauniesi

 

Linda Kalniņa, Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centrs

 

Jaunieši piešķiļ jaudu Cēsīm

Biedrība “Youth for City – City for Youth” sadarbībā ar Cēsu novada Jauniešu domi Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam ietvaros īsteno projektu “Piešķil jaudu”.

 

Projekta vispārējais mērķis ir caur Cēsu novada Jauniešu domes un biedrības “Youth for City – City for Youth” sadarbību un zināšanu pārnesi veicināt darba ar jaunatni norisi un attīstību ilgtermiņā, un jauniešu līdzdalību.

 

Atskatoties uz paveikto, varam ar 100 % pārliecību un prieku teikt, ka esam ieguvuši vairāk, nekā bija plānots. Jauniešiem ir bijusi lieliska iespēja apgūt jaunas prasmes pasākumu īstenošanā, piedalīties sabiedriskās dzīves veidošanā Cēsīs, savukārt cēsniekiem – iespēja baudīt brīnišķīgus pasākumus.

 

Jaunieši jau īstenojuši 4 veiksmīgus pasākumus – mūzikas meistarklases, Dynami:t JAM skeitparka sacensības, “Iedvesmu kosmosu” un orientēšanās sacensības.

 

Mūzikas meistarklasēs jaunieši regulāri nāca kopā un apguva dažādas dziesmas. Cikls noslēdzās ar 3 dienu mācībām kopā ar dziesminieku Kārli Kazāku un kopīgu koncertu Rožu laukumā. Dynami:t JAM sacensības arī šogad saglabāja internacionālu statusu un priecēja ar profesionāliem trikiem. “Iedvesmu kosmosā” iedvesmas netrūka, par to gādāja mūsu viesi – Arstarulsmirus, Jānis Skutelis un Māris Urtāns. Orientēšanās sacensībās savu atjautību, veiklību un zināšanas varēja pārbaudīt ikviens dalībnieks, atpazīstot putnu dziesmas, sniedzot pirmo palīdzību, veicot stafetes, orientējoties ar kompasu un vēl un vēl...

 

Prieks par dalībniekiem, jo ikviens aizgāja ar smaidu. Prieks par jauniešiem, kuri piedalījās šo pasākumu īstenošanā, metodiskā materiāla izstrādē un joprojām ar smaidu iesaistās jauniešu dzīves veidošanā Cēsīs.

 

Projektā caur biedrības un Jauniešu domes sadarbību izveidots mūsu zelts un acuraugs – metodiskais materiāls pasākumu īstenošanā. Tas sniedz vispārīgu informāciju par pasākumu organizēšanu: sponsoru piesaisti, pasākumu saskaņošanu, pasākumu plānošanu, ērtākajiem pasākuma formātiem, pasākumu norisi, potenciālajiem riskiem, pasākuma vadīšanu u.c., kā arī detalizētāku informāciju par pasākumu organizēšanu 5 jomās – meistarklases, sporta pasākumi, lekcijas, konkursi un pasākumi, kas aptver plašu teritoriju. Ne mazāk svarīgi, ka projekta laikā izveidojusies skaista draudzība starp biedrību un Jauniešu domi. Draudzība, kura nes jaunas zināšanas, smaidus un jaunas idejas sadarbībai.

 

Alans Aleksandrs Milns savā grāmatā par Vinniju Pūku rakstījis: “Dažreiz vismazākās lietas aizņem vislielāko vietu sirdī.” Un tā lēnām, palēnām arī šis nelielais projekts ieņem aizvien lielāku vietu mūsu sirdīs – ar mīlestību uz jauniešiem, Cēsīm un darbu!

 

Anete Darģe, projekta vadītāja

 

Radošajās darbnīcās jaunieši iepazīst senioru dzīvi

Jauniešu organizācija “Avantis” šogad īsteno bezmaksas radošo darbnīcu ciklu “Viena komanda”, kas izveidots, lai veicinātu jauniešu un senioru savstarpēju sapratni, veicinātu jauniešu pašiniciatīvu, kā arī vairotu dalībnieku prieku, apgūstot jaunas prasmes.

 

Projekta īstenotāji tic, ka ir iespēja ietekmēt sabiedrības skatījumu uz jaunu cilvēku un senioru lomu, veicinot savstarpēju sapratni un fiziski un garīgi aktīvu dzīvesveidu. Turklāt šādā veidā jaunieši var likt pamatus sociāli aktīvai nākotnei arī sev. Komunikācija – pavisam īsta, bez mūsu viedajām ierīcēm –  starp dažādām paaudzēm, kurām katrai ir sava pieredze un zināšanas, ir liela vērtība.

 

Projekta laikā jau apgūtas tādas prasmes kā improvizācija, digitālais foto, kā arī izzinātas dažādu svētku tradīcijas. Divas darbnīcas vadīja jaunieši, kuri ir attiecīgo jomu jaunie profesionāļi vai entuziasti, bet dalībnieki bija gan jaunieši, gan seniori.  Papildus tam notika darbnīca, ko vadīja seniori, izvēloties tematu un iemācot jaunas prasmes jauniešiem. Senioru vadīta darbnīca notiks arī 9. septembrī.

 

Katrā no darbnīcām teorija tiek savienota ar praksi. Sākumā notiek iepazīšanās un t.s. “ledus laušana”, pēc kā dalībnieki iepazīstas ar temata teorētisko pusi, kopīgi par to diskutē (piemēram, salīdzinot “tad un tagad”). Otrajā daļā darbnīcu vadītāji un dalībnieki viens otram palīdz apgūt praktiskas iemaņas, piemēram, kā filmēt ar DSLR kameru, vai mācās improvizācijas spēles. Darbnīcu trešā daļa, savukārt, ir radošais darbs – dalībnieki grupās, sadarbojoties jauniešiem un senioriem, dodas filmēt ielās vai iestudē teātra ainiņas. Pēc tam iegūtais rezultāts tiek kopīgi apskatīts, izvērtēts, un diena noslēdzas, pārrunājot iegūtās atziņas un jaunās prasmes. Elpu atvelk tējas un kafijas pauzēs, bet sarunu laiks ir pēc pusdienām pie kopgalda.

 

Jaunieši atzīst, ka ir patīkami izbrīnīti, cik daudz jaunas iedvesmas guvuši no senioriem, piemēram, improvizācijas darbnīcā, kaut arī seniori ar improvizāciju todien saskārās pirmo reizi. Iegūtie jaunie skatpunkti rada jaunas pieejas un idejas, ko dalībnieki noteikti varēs pielietot nākotnē.

 

Aktuālā informācija par pasākumiem, kuriem iespējams pieteikties, tiek publicēta Facebook –  biedrības “Avantis” un jauniešu kustības “Young Media Sharks” lapās. Vairāk informācijas par projektu var iegūt, rakstot projekta vadītājai Marijai Rācenei uz marija@avantis.lv.

 

Maija Rācene, projekta koordinatore.
Foto: no organizatoru arhīva, Renāte Šnore.

 

Útgefið efni: Mið, 06/09/2017 - 09:58


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vantar þig ráðgjöf sérfræðings?

Ask us!