Evrópska ungmennagáttin
Upplýsingar og tækifæri fyrir ungt fólk vítt og breitt í Evrópu.

Eurodesk reģionālo koordinatoru pieredzes apmaiņa Briselē

No 12. līdz 16. jūnijam Briselē norisinājās Eiropas informācijas tīkla jauniešiem Eurodesk reģionālo koordinatoru apmācības. Šādas apmācības tiek rīkotas reizi gadā, tās kalpo kā labās prakses apmaiņas, tīklošanās un mācīšanās platforma.

Apmācību mērķis ir uzlabot Eurodesk reģionālo koordinatoru – jaunatnes informācijas sniedzēju – zināšanas, nodrošinot Eiropas mācību pieredzi. Apmācībās piedalās reģionālie koordinatori no dažādām Eiropas valstīm, Latviju pārstāv viena organizācija, kas aktīvi darbojas savā pilsētā un reģionā.

 

Šogad Latviju pārstāvēja Siguldas novada Jaunrades centra jauniešu iniciatīvu centra “Mērķis” jaunatnes darbiniece Sabīne Birzniece. Kādi ir viņas iespaidi un pārdomas pēc pasākuma? Par to turpinājumā.

 

“Eurodesk reģionālo koordinatoru apmācības bija lieliska iespēja gūt padziļinātāku informāciju par Eurodesk konceptu, mērķi un uzdevumiem. Apmācības bija bagātas ar dažāda veida informāciju par aktualitātēm un iezīmēm jaunajam uzsaukumam. Pasākums noteikti atbilda manām vēlmēm un vajadzībām, jo papildināju savas zināšanas un prasmes, varēju iepazīties ar kolēģiem no Eiropas, kuri savukārt sniedza lielu praktisko informāciju un padomus darbā ar jauniešiem.

Uzskaitīšu dažas aktivitāšu tēmas, kas šķita visvērtīgākās:
Jaunatnes darba ietekmes novērtēšanas rīks – jauns rīks, kas ļauj izmērīt ietekmi konkrētu pasākumu ietvaros un darbā ar jaunatni kopumā.
Jautājumu atbildēšana un konkrētu situāciju analīze – tā ļāva iedziļināties sarežģītās situācijās, kurās jaunietim nepieciešams sniegt atbalstu un vajadzīgo informāciju, sarakstoties ar viņu.
Jaunumi par Eurodesk mobilitātes iespējām – jaunākās tendences, iespējas, aktualitātes un rīki, kas palīdz veiksmīgāk organizēt darbu ar jaunatni.
Savas organizācijas tēla veidošana – ļoti noderīga darbnīca, jo māca veidot savas organizācijas tēlu pievilcīgu ne tikai vietējiem, bet visas Eiropas jauniešiem.
Digitālo stāstu veidošana – jaunākās tendences un labās prakses piemēri, kā arī rīki, kurus izmantot šo stāstu paspilgtināšanai.
Studiju vizītes dažādās organizācijās – lieliski labās prakses piemēri, daudz jaunu iedvesmu un motivācijas, kā arī idejas jauniem projektiem. Dažādu realitāšu salīdzinājums (Latvija uz Eiropas fona).
Ideju ģenerēšana un jaunu sadarbības partneru uzrunāšana – ļoti vērtīgi ir iepazīt un satikt savu potenciālo projekta partneri klātienē. Tika dota iespēja meklēt domubiedrus savu projektu attīstībai, ka arī dalīties pieredzes stāstos par labo un ne tik labo pieredzi. Sarunas par dažādu projektu integrēšanu vietējā kopienā.

 

Galvenais ieguvums personīgajai izaugsmei ir motivācija arī turpmāk strādāt, lai informētu jauniešus par iespējām Eiropā. Jaunas zināšanas un prakses piemēri no Eiropas valstīm. Paplašināts redzes loks un iegūti jauni kolēģi, ar kuriem veidot sadarbību. Savukārt, attiecībā uz profesionālo izaugsmi – tās ir nostiprinātas, papildinātas zināšanas un prasmes, izmantojot dažādus jaunatnes darba organizēšanas rīkus. Apzinātas un analizētas raksturīgākās kļūdas un rīcības neprecizitātes ikdienas darbā, rasti risinājumi veiksmīgākai un efektīvākai darba organizēšanai. Jauni sadarbības partneri un domu biedri, jaunas idejas projektam. Jau iesāktas sarunas par reāliem darbiem un tālāko rīcības plānu dažādu aktivitāšu īstenošanai. Iegūti informatīvie materiāli un neformālās izglītības rīki, kas veicina izpratni par tādām tēmām kā bēgļi, sociālā atstumtība, pamatprasmju apgūšana, kompetenču attīstīšana.

 

Apmācībās iegūtās zināšanas un prasmes tiks izmantotas, lai nodrošinātu efektīvu un radošu darba vidi, kā arī, lai organizētu darbu ar jauniešiem. Jaunākā informācija tiks nodota jauniešiem. Neformālās izglītības rīki kalpos kā labās prakses piemērs ne tikai veidojot projektus, bet arī izzinot dažādas tēmas.

 

Liels paldies par šīm apmācībām. Ir ļoti svarīgi ne tikai darīt, bet arī veicināt pieredzes apmaiņu starp kolēģiem ne tikai vietējā, bet arī visas Eiropas mērogā. Ļoti svarīgi ir arī apzināties dažādas realitātes. Lielu motivāciju deva studiju vizītes, kurās bija iespēja uzzināt un redzēt reālo darba vidi, cilvēkus un jauniešus.”

 

“Eurodesk Awards”
Apmācību laikā tika pasniegtas “Eurodesk Awards” atzinības balvas. “Eurodesk Awards” ir tīkla iniciatīva, kuras mērķis ir padarīt reģionālo koordinatoru darbu redzamu Eiropas līmenī, kā arī veicināt labās prakses un dažādu ideju apmaiņu. Tiek noteiktas vairākas kategorijas, to ietvaros ikvienam reģionālajam koordinatoram ir iespēja pieteikt kādu pasākumu, kuru organizācija ir rīkojusi pēdējā gada laikā. Šogad tika pieteikti divi Latvijas reģionālie pasākumi, kurus īstenoja Siguldas novada domes Siguldas novada jaunrades centrs un Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrs.

Pieteikto projektu katalogs: http://bit.ly/2qHDi2n

 

Par Eurodesk
Eurodesk ir Eiropas informācijas tīkls jauniešiem, kas organizē dažādus informatīvus pasākumus un apmācības, sniedz bezmaksas atbalstu, nodrošina augstas kvalitātes informāciju un konsultācijas jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītājiem par dažādām mobilitātes iespējām visā Eiropā. Tīkls darbojas 34 Eiropas valstīs, tajā informāciju nodrošina 36 nacionālie koordinatori un vairāk nekā 1000 reģionālo koordinatoru, kas jauniešiem saistošu informāciju izplata reģionālā līmenī. Eurodesk reģionālie koordinatori ir organizācijas (valsts, pašvaldību vai NVO), kuras izplata informāciju par "Erasmus+: Jaunatne darbībā”, Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portālu pilsētās, pagastos vai novados.
Informāciju par Latvijas tīklu meklē šeit: http://jaunatne.gov.lv/lv/eurodesk/informacija-latvijas-regionos

 

 

Útgefið efni: Mið, 06/09/2017 - 09:50


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vantar þig ráðgjöf sérfræðings?

Ask us!