Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Kā strādāt ar jauniešiem ieslodzījumos?

Visbiežāk, domājot par darbu ar jauniešiem, mēs iztēlojamies jaunatnes organizācijas, jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrus un skolas.

Retāk prātā nāk tādas vietas kā cietumi, sociālās korekcijas iestādes vai bēgļu nometnes, kurās darbs ar jauniešiem noris ne mazāk intensīvi un izaicinoši.

Aprīļa vidū, nedēļu pirms Lieldienām, skaistā Baltezera krastā, norisinājās starptautisks seminārs “Youth work in closed institutions”. Tā mērķis bija sniegt iespēju slēgta tipa institūciju darbiniekiem (cietumos, bēgļu nometnēs strādājošiem sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem u.c.) dalīties pieredzē un metodēs, kas tiek izmantotas ikdienas darbā ar jauniešiem, un izzināt neformālās mācīšanās lomu tajā.

Seminārā piedalījās 22 dalībnieki no dažādām valstīm, tostarp Beļģijas, Vācijas, Latvijas, Lietuvas, Slovēnijas, Itālijas, Ungārijas, Turcijas, Gruzijas un Krievijas. Dalībnieki uz četru dienu semināru bija ieradušies ļoti motivēti, gatavi sadarbībai gan savstarpēji, gan ar semināra vadītājiem. Tika radīta atbilstoša vide – laiks un telpa – dalībnieku radošam procesam, proti, padziļināti strādāt pie dažādu radošu neformālās un pieredzes izglītības metožu iepazīšanas, izpētes un izstrādes, kuras vēlāk tika prezentētas pārējiem dalībniekiem, pārrunājot, vai tās ir pielietojamas viņu ikdienas darbā ar jauniešiem. Dalībniekiem ļoti svarīga semināra daļa bija viņu pārstāvēto institūciju/organizāciju ikdienas darba iepazīšana, meklējot līdzības, kopējos saskares punktus, tādējādi domājot par potenciālo nākotnes sadarbību. Taču vislielāko interesi raisīja plānotā vizīte uz Cēsu Audzināšanas iestādi nepilngadīgajiem, lai iepazītu kolēģus un viņu darba vidi.

Drūmā, mazliet sniegotā semināra trešajā dienā, dalībnieki kāpa autobusā, lai dotos uz Cēsīm, kur viņus jau gaidīja stingra drošības kontrole, ieejot tā sauktajā ‘’kolonijas’’ teritorijā. Otrpus žogam dalībniekus laipni sveicināja inspektore, kas izrādīja teritoriju, vairākas telpas – kapelu, bibliotēku, sporta zāli u.c., labprāt atbildēja uz daudzajiem jautājumiem par jauniešu ikdienu, mācīšanās iespējām un darba gaitu organizēšanu, par to, kā darbinieki reaģē uz potenciālajām agresijas izpausmēm, nekārtībām utt. Vēl vairāk, iestādes personāls labprāt dalījās ar brīnišķīgiem jauniešu īstenotajiem iniciatīvu projektu piemēriem. Jāatzīmē, ka tieši Cēsu ieslodzījuma vieta ir viena no aktīvākajām jaunatnes projektu īstenotājām. Jaunieši no Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem ir izstrādājuši un īstenojuši ļoti daudzus programmas “Jaunatne darbībā” jauniešu iniciatīvas projektus, kā arī ikdienā turpina sadarboties gan ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, gan brīvprātīgajiem. Kopumā semināra dalībnieki bija gandarīti par iespēju apmeklēt slēgta tipa institūciju Latvijā, ņemot vērā, ka lielākā daļa no viņiem tomēr darbojas daļēji slēgtās institūcijās un darbs ar jauniešiem vai nu īslaicīgās aizturēšanas iestādēs, vai bēgļu nometnēs ikdienā ir mazliet citādāks.

Semināra noslēgumā, dalībnieki bija ārkārtīgi gandarīti par viņiem sniegto iespēju piedalīties šādā pasākumā, atzīstot, ka nevar nosaukt nevienu līdzīga tipa un satura apmācību vai projektu, kurā uzsvars tiktu likts tieši uz viņu darba specifiku, un tai pielāgojamām metodēm un pieejām darbam ar jauniešiem. Viena no dalībniecēm, kas šobrīd strādā probācijas dienestā Tbilisi, Gruzijā, atzina, ka jūtoties tik ļoti iedvesmota, ka pēc šīm apmācībām plāno dibināt savu nevalstisko organizāciju, kas darbosies taisnīguma atjaunošanas jomā un kopīgi ar Beļģijas kolēģiem 2018. gadā plāno īstenot starptautisko iniciatīvas projektu. Savukārt kāds cits dalībnieks minēja, ka šādi semināri ir viņa darba iedvesmas avoti. Dalība tajā pamudināja viņu uzņemties lielāku lomu darbā ar jauniešiem savā institūcijā, iedrošināt savus kolēģus jaunām idejām un aktivitātēm.

Nobeigumā jāpiebilst, ka programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir atvērta visiem, tāpēc aģentūra īpaši strādā pie tā, lai iesaistītu dažādas mērķa grupas, sniedzot arī papildu atbalstu, ja nepieciešams. Piemēram, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jau kopš 2012. gada nodrošina atbalstu (apmācības) ieslodzījuma vietu darbiniekiem un jauniešiem ieslodzījumā, sniedzot iespēju neformālās izglītības programmu veidošanai un ieviešanai ieslodzījuma vietās ar ieslodzītajiem jauniešiem.

Vairāk informācijas par sociālās iekļaušanas projektiem un aktivitātēm: http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/sociala-ieklausana

 

Agnese Lorence, JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore

Julkaistu: Ti, 05/09/2017 - 15:30


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Tarvitsetko apua tai neuvoja?

Ota yhteyttä