Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

1. septembrī musulmaņu pasaule atzīmē nozīmīgākos svētkus

Īd al-Aḍḥā svētku (Upurēšanas svētki, Kurban Bairam) nozīme?

Svētki musulmaņiem ir pazemības laiks Dievam, pateicība Radītājam par doto labklājību, dvēseles prieka, brālības laiks ar ticības brāļiem un māsām. Musulmaņi Īd al-Aḍḥā svētkus (Upurēšanas svētki, Kurban Bairam) atzīmē katru gadu.

 

Šie ir vieni no diviem Islama svētkiem. Kurban Bairam svētkus atzīmē musulmaņu kalendāra divpadsmitā mēneša Zul-Hidždža desmitajā dienā (šogad 1. septembrī - piektdiena).

Šajā dienā notiek dzīvnieku upurēšana.

Ko atceras musulmaņi šajā svētku dienā?

 

Šajā laikā musulmaņi atceras par pravieša Ibrāhīma (Abrahāms) dievbijību un padevību, kurš bija gatavs izpildīt Radītāja pavēli – ziedot savu dēlu Ismaīlu. Taču tad, kad viņš gatavojās to izdarīt, viņam tika dots zināt, ka dēla vietā Radītājs pavēl ziedot aunu.
Šī bija liela pārbaude Pravietim Ibrāhīmam, kuru tas paveica cienīgi un pacietīgi. Jo ir teikts, ka Pravieši un Vēstneši ir labākie no cilvēkiem, paši pacietīgākie un padevīgākie, viņi ir piemērs visiem, pirmkārt, Radītāja pavēļu izpildīšanā.

Kāda ir šo svētku vēsture?

Pravietim Ibrāhīmam miega laikā bija pavēlēts, lai viņš upurētu savu vienīgo bērnu, tobrīd savu ilgi gaidīto un sirdij tuvo dēlu Ismaīlu. Par to pausts ir Korānā (seko traktējums) - “Kad Ibrāhīms, miers viņam, pasauca savu dēlu līdzi un ceļā pastāstīja par to, ko ir redzējis sapnī, kurā viņš ir upurējis to” - Sūra “As Saffat”, 102 Aijats.

Kad Pravietis Ibrāhīms, miers viņam, noguldīja dēlu uz labo sānu, Ismaīls ir paudis: “Mans tēv! Izdari tā, lai manas asinis nenokļūtu uz tava apģērba, un, lai mana māte to neredzētu. Un lai nazis ātri šķērso manu kaklu, lai būtu vieglāk nomirt. Bet kad atgriezīsies, nodod manai mātei no manis “Salam”” (Sveicienu). Un tad Ibrāhīms, miers viņam, apskaujot to, teica, kas nozīmē: “Mans labais dēls! Tu palīdzi man izpildīt Radītāja pavēli”.

Kad Pravietis Ibrāhīms, miers viņam, pielika nazi pie dēla kakla, tad nazis pēc Dieva Gribas negrieza, un tad viņš izdzirdēja eņģeļa Džibraīla (Gabriēla), miers viņam, vēršanos, nolaižot no Paradīzes auniņu. Par to ir teikts Svētajā Korānā, kas nozīmē (seko traktējums): “Atbildot uz Ibrāhīma pūlēm, miers viņam, cenšoties izpildīt to, ko redzēja miegā, Radītājs dāvā īpašu atalgojumu”. Svētā Korāna citā Aijatā teikts, kas nozīmē (seko traktējums): “Ismaīla vietā tika dots liels auns”.

Šo svētku vēsture ir liela pamācoša mācībstunda mums un piemērs pacietības un pazemības izrādīšanai, kā arī tiešs pierādījums tam, kā par šo īpašību izrādīšanu ticīgais saņem Dieva žēlastību.

Kā musulmaņi svin šos svētkus?

Viena no Kurban Bairam svētku svinēšanas īpatnībām ir tāda, ka šajā dienā un nākamajās trijās dienās musulmaņi veic dzīvnieka (Kurbāna) ziedošanu, un pēc tam gaļu izdala tuviniekiem, nabadzīgajiem, trūkumcietējiem, pat ja tie ir pavisam sveši cilvēki. Tāpat musulmaņi šajās svētku dienās apmeklē kapus, lasa Svēto Korānu, nododot atalgojumu par tā lasīšanu mirušajiem. Tādējādi šie lielie svētki simbolizē žēlsirdību un kopību, rūpes par tuvākajiem un līdzcietību par trūkumā esošajiem.

Kāda reliģioza nozīme Kurbānam ir Šariātā (Dieva likumos)?

Dzīvnieku upurēšana šajā lielajā dienā ir viens no labajiem darbiem, uz ko mudināja Pravietis Muhameds, miers un svētība viņam.

Kurbāna gudrība - Pravieša Ibrāhīma, miers viņam, Sunnas (mācības) atjaunošana.

Par Kurbāna priekšrocībām Pravieša, miers viņam, sieva Aiša, lai viņu svēta Radītājs, pravieša Muhameda, miers viņam, vārdiem teica (seko traktējums): “Veiciet Kurbānu tā, lai katrs musulmanis ar krūtīm un seju būtu Kābas (kubveida ēka Mekā) virzienā, un tad šis Kurbāns Pastardienā tiks atalgots Jūsu labā, un lai tas tiktu veikts no sirds - patiesi”.

 

Kā izvēlēties dzīvnieku Kurbānam?
Izvēloties upurējamo dzīvnieku, ir jāpievērš uzmanību tā vecumam, veselības stāvoklim un trūkumu esamībai. Kā Kurbāns tiek pieņemti sekojoši dzīvnieki:
- Aita vai auns ne jaunāki par 1 gadu;
- Kaza, bullis vai govs vecāki par 2 gadiem.

 

Turklāt aita vai kaza var tikt upurētas no viena cilvēka, bet govs vai bullis – no septiņiem cilvēkiem.  Vēlams, lai upurējamais dzīvnieks būtu nobarots, liels un glīts. Nedrīkst būt trūkumi, kas var slikti ietekmēt gaļas apjomu un kvalitāti. Tādēļ, kā Kurbāns netiek pieņemts klibs vai slims dzīvnieks, ja slimība ir pamanāma ārpusē, kā arī ja tam pilnībā vai daļēji ir nogrieza auss. Ja uz dzīvnieka ir spiedogs vai kādi citi nelieli trūkumi, kas neietekmē gaļas kvalitāti, tad tas der Kurbānam. Kas attiecas uz dzīvnieka vilnas krāsu, ir teikts, ka labāk upurēt dzīvnieku ar baltu vilnu nekā ar melnu. Zināms, ka Pravietis Muhameds, miers viņam, ar savu svētīto roku veica Kurbānu un upurēja divus lielus aunus.

Vai var kādam citam uzticēt Kurbāna veikšanu?

Kurbāna veikšanu var uzticēt musulmanim. Tas, kas uztic, apņemas veikt Kurbānu vai nu uzticēšanas laikā vai arī Kurbāna veikšanas laikā. Vīrietim vēlams pašam veikt Kurbānu, bet sievietei labāk uzticēt citam. Pat ja Kurbāns tiek veikts uzdevumā, labāk ir būt klāt dzīvnieka upurēšanas laikā.

Kurbānu neveic par to, kurš nav uzticējis to darīt, vai arī par mirušo, kurš dzīves laikā nav uzticējis par viņu veikt Kurbānu.

 

Ka labāk sadalīt Kurbāna gaļu?
Tiek rekomendēts trešdaļu gaļas atdot ģimenei, trešdaļu dāvāt nabadzīgajiem, trešdaļu izdalīt kā žēlsirdību tiem, kam ir vēlēšanās to dot.

 

Kad iestājas Kurbana veikšanas laiks un cik ilgi tas turpinās?
Laiks Kurbānam ilgst 4 dienas – svētku dienas (Zuļ-Hidždža mēneša 10.diena) un 3 sekojošās dienas, kas tiek sauktas par “At Tašrīk” (dotā mēneša 11.,12.,13. diena). Tādējādi upurēšanas diena iestājas Svētku dienā (Zuļ-Hidždža mēneša 10.dienā) pēc tam, kad uzlēkusi saule un pagājis pietiekošs laiks Svētku Lūgšanas (Namaza) un divu vidēja garuma runu teikšanai. Un beidzas ar saulrietu pēdējā At Tašrīk svētku dienā (Zuļ-Hidždža mēneša 13.diena).

 

APSVEIKUMS

Kultūras un izglītības centrs “Miras”, dažādu nacionalitāšu vārdā, sirsnīgi sveic Latvijas musulmaņus ar šiem lielajiem svētkiem, novēl svētku dienas pavadīt ģimenes un tuvinieku lokā, nostiprinot mīlestību starp sirdīm Allāha dēļ. Lūdzam Radītāju dāvāt mums dievbijību, vairāk spēku un centību, ievērojot Viņa Likumus, lai mēs vienmēr piedalītos veselīgas, plaukstošas sabiedrības attīstībā bez galējībām un ekstrēmisma. Āmīn.
 

Musulmaņu kultūras un izglītības centrs “Miras”
Rīga, Lāčplēša iela 35-2, LV-1011, Latvija
+371 2 6210 643
miraskic@gmail.com
www.facebook.com/MirasRiga/

 

 

Gepubliceerd: Do, 31/08/2017 - 13:33


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Deskundige hulp of advies nodig?

Een vraag? Klik hier!