Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Sociale inclusie en 30 jaar Erasmus+

Infografic Sociale Inclusie Erasmusplus 30 jaar
Erasmus+ 30 jaar: wat heeft dat opgeleverd? In een maandelijks thema laten we jou zien hoeveel we al in Europa hebben bereikt. Afgelopen maand was het thema sociale inclusie.

Dit jaar bestaat Erasmus+ 30 jaar en elke maand laten we jou zien hoeveel we al in Europa bereikt hebben. Van sociale inclusie en kansengelijkheid tot het bevorderen van kansen op de arbeidsmarkt en ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden. Dat doen we niet alleen met algemene Europese cijfers, ook laten we zien hoe organisaties in Nederland dit de afgelopen jaren in de praktijk hebben gebracht en wat de impact daarvan is geweest. Afgelopen maand stond in het teken van Sociale Inclusie. De Bloom Foundation maakt het voor jongeren in de jeugdzorg mogelijk om een buitenlandse ervaring op te doen. Hoe doen ze dat?

 

 

Sociale inclusie door buitenlandervaring: Je moet erin geloven!
“Een internationale leerervaring heeft meerwaarde, ook voor jongeren uit de jeugdzorg. Buiten de eigen context leren ze reflecteren over zichzelf: Wat wil ik? Wie ben ik?” Jorine, al jaren werkzaam in de jeugdhulpverlening bij Cardea in Leiden, heeft samen met collega Nathalie de Bloom Foundation opgericht. Zij verzorgen internationale leerervaringen voor jongeren die door persoonlijke - of gezinsomstandigheden uitgevallen zijn uit school of moeite hebben met het vinden of behouden van een baan. 
 

Kortdurende groeps-EVS

Een aantal jaar geleden kwamen Jorine en Nathalie in  contact met het Europese subsidieprogramma Erasmus+ Jeugd (toen Youth in Action geheten) voor internationale jongerenprojecten. Ze hadden met name belangstelling voor de groeps-EVS mogelijkheid: jongeren uit de jeugdzorg die in groepsverband voor twee weken een leerervaring opdoen in Europa. Het concept van een door Bloom georganiseerde internationale ervaring is simpel: deze jongeren willen niet in hun eentje op pad en niet voor al te lange tijd, vaak voor niet meer dan twee tot drie weken. Bloom regelt begeleide groeps-EVS projecten voor groepen van 6 tot 8 jongeren. Deze jongeren willen veranderen, maar ze weten niet hoe. In een motivatiebrief moeten ze aangeven aan welke persoonlijke doelen zij willen werken.
 

Zeven groepen in twee jaar

Sinds de start van de Bloom Foundation in 2015 zijn er al 51 jongeren met kortdurende groeps-EVS projecten naar het buitenland geweest. Deze jongeren zijn tussen de 18 en 25 jaar, de meeste rond de 20 jaar. Jorine en Nathalie van Bloom coördineren ook internationale activiteiten voor organisaties die het zelf niet willen of kunnen. Zo regelden zij bijvoorbeeld een groeps-EVS voor jongeren van het Jeugd Interventie Team in Den Haag. Uiteraard gaan er begeleiders mee met de groepen. Bloom traint hen voor de reis en regelt zaken als  groepsbijeenkomsten, voorbereiding, evaluatie en hoe je omgaat met conflicten. 
 

Even iemand anders zijn

“Het is als in een snelkookpan: in korte tijd leer je heel veel en wordt de jongere klaargestoomd om zelfbewuster een eigen richting in te gaan. Het verandert je leven.” Kan dat niet in Nederland? Volgens Jorine is het intercultureel leren in een buitenlandse omgeving heel verrijkend. “Je mag even iemands anders zijn. En je kunt niet terug vallen op je vertrouwde omgeving als je het even niet ziet zitten. Uit ervaring weten we dat de tweede dag altijd een crisis dag is voor veel jongeren. Omdat ze fysiek ergens anders zijn, lopen ze tegen andere dingen aan. Ze moeten daarmee omgaan en dat is een overwinning die hen sterker maakt.”
 

Gelijke kansen

Groeps-EVS van Erasmus+ Jeugd is voor jongeren met minder mogelijkheden een prachtige kans om een internationale leerervaring op te doen. Voor deze jongeren is het een succeservaring waar ze trots op kunnen zijn. De bekendheid over groeps-EVS en een betere samenwerking tussen onderwijs en jeugd kunnen daaraan bijdragen, volgens Jorine. Zij geeft als tip om meer te focussen op het bestendigen van wat er is geleerd. “En je moet erin geloven. Ik heb gezien dat jongeren door deze ervaring de kracht vinden om keuzes te maken voor zichzelf. Ervaring is de beste leermeester.”
 


Bloom Foundation geeft jongeren de mogelijkheid om te groeien en geeft ze een levenservaring mee met internationale werkervaringsprojecten. Lees meer op http://bloomfoundation.eu/.

 

 

Публикувана на: вт, 28/03/2017 - 17:20


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!