Evrópska ungmennagáttin
Upplýsingar og tækifæri fyrir ungt fólk vítt og breitt í Evrópu.

Gençlik Çalışmaları ve Gençlik Politikası Eylem Planı

Batı Balkanların Avrupa entegrasyonunu nasıl teşvik etmeli? Bunu cevaplamak için Gençlik Çalışmaları ve Gençlik Politikası Eylem Planının teklif edildiği Avrupa Batı Balkanlar Gençlik toplantısı Ljubljana’da yapıldı.

Ellibeş gençlik çalışanı, politika yapıcılar ve ilgili kurumlardan paydaşlar Eylül 2016’da Ljubljana’da gençlik politikalarının gelişmesinde gençlik çalışmalarının yer almasını temin için  “Gençlik Çalışmaları ve Gençlik Politikasını Birleştirme” konulu Europe-Western Balkans Youth Meeting  toplantısında buluştular.

15 Erasmus+ Program ülkesi ve Batı Balkanlar’da bulunan ortak ülkesinden gelen katılımcılar Eylem Planı teklif ederek gençlik çalışmaları ve gençlik politikaları üzerine aşağıdaki önerilerde bulundular:

  • Yaygın eğitim ortamlarında yurttaşlık ile ilgili eğitimi güçlendirmek;
  • Yaygın eğitim öğreniminde gençlik girişimciliğini teşvik etme;
  • Politika yapımında gençlerin aktif katılımını teşvik etme;
  • Gençlik çalışmaları ile medya okuryazarlığını geliştirme,
  • Varolan programlara erişimi ve teşviği geliştirme;
  • Sargın ve yaygın eğitim arasında yakın bağlar kurma.

Bu plan gençlik çalışanları ve gençlik politika yapıcıları için Avrupa vatandaşlığı, gençlik katılımı, sosyal dahil etme, gençlik istihdamı, geçmişle yüzleşme, radikalizasyon ve şiddetle savaşma konularında önerilerin oluşmasını sağladı.Neden? Batı balkan bölgesinde, ekonomik kriz ve göçmen krizi Avrupa’da giderek artan bir şüpheciliğe ve ulusal şiddete, sağ siyasete ve demokratik istikrarsızlığa yol açtı.

Buna cevap olarak, “Berlin Süreci” Batı Balkanlar’da istikrarı ve güvenliği güçlü bağlarla sağlamayı amaçlamaktadır. Gençlik alanında süreç Batı Balkanlar’da Gençlik için Pozitif Ajanda tarafından çerçevelenip, 2015 Brdo Zirvesinde Slovanya tarafından başlatılıp Paris 2016’da Connecting Youth Conference (Gençliği Birleştime) konferansında sürdürülmüştür.

Útgefið efni: Fös, 24/03/2017 - 12:03


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vantar þig ráðgjöf sérfræðings?

Ask us!