Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Arī Latvijā sāk diskutēt par digitālo jaunatnes darbu

2016. gada 6. oktobrī Rīgā vairāk nekā simts jaunatnes darbinieku, izglītības iestāžu un pašvaldību pārstāvju no visas Latvijas tikās vienas dienas konferencē ''DigiGo – Digitālais jaunatnes darbs''.

Tās galvenā tēma bija informācijas tehnoloģiju, digitālo un sociālo mediju pratība un pielietojamība jaunatnes darbā, iesākot diskusiju par digitālā jaunatnes darba attīstību Latvijā.

 

Konferences programma tika veidota tā, lai dalībnieki varētu attīstīt savu mediju pratību, mācītos izmantot sociālos un digitālos medijus darbā ar jauniešiem, labāk izprastu drošību internetā, tiešsaistes aktīvismu un līdzdalību.

 

Atpakaļceļa nav

 

Digitālās tehnoloģijas šobrīd ir jauniešu kultūras centrā, līdz ar to darbā ar jauniešiem tās ignorēt nevar. ''Digitālais jaunatnes darbs ir efektīvs līdzeklis, kā uzrunāt jauniešus, kā iesaistīt viņus dažādās aktivitātēs, tāpēc ir īstais brīdis aktualizēt jautājumu par jaunu pieeju darbam ar jaunatni,'' konferencē uzsvēra Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore Daina Sproģe.

 

Konferences laikā veiktā dalībnieku aptauja parādīja, ka darbā ar jauniešiem Latvijā visvairāk izmanto Facebook, WhatsApp un Instagram, bet reiz populārā vietne Draugiem.lv tiek lietota arvien retāk. Šie rīki galvenokārt tiek izmantoti informācijas izplatīšanai, komunikācijai, pasākumu, kampaņu un organizāciju popularizēšanai, taču eksperti norāda, ka digitālo tehnoloģiju potenciāls darbā ar jauniešiem ir daudz lielāks, tikai tas vēl ir radoši jāizzina. Iespēju un digitālo rīku ir ļoti daudz, bet, kā norādīja daudzi konferences dalībnieki, tas vien neko nenozīmē. Ir nepieciešamas idejas, labās prakses piemēri, tādi šo rīku izmantošanas risinājumi,kas jauniešus tiešām sasniegtu, iesaistītu un dotu viņu balsij lielāku spēku.

 

Kā būt sadzirdētam?

 

Viena no konferences lektorēm, apvienības ''Jums'' vadītāja Solvita Jirgensone norādīja – ir kļūdaini uzskatīt, ka jauniešiem trūkst informācijas: ''Informācijas ir ļoti daudz, un jaunatnes darba, nevalstisko organizāciju vēstījumi bieži šajā informācijas plūsmā pazūd. Tāpēc mums ir ļoti labi jāzina, kas mēs esam un kādus mērķus ar savām tiešsaistes aktivitātēm vēlamies sasniegt. Nav vērts tērēt spēkus, uzturot un izmantojot resursus, kas neatbilst jūsu mērķiem un mērķa grupai.''

 

Par satura veidošanas nozīmi konferencē runāja arī digitālā mārketinga speciālists Artūrs Mednis, uzsverot, ka ir svarīgi, lai jaunieši gribētu dalīties ar jūsu saturu: ''Jaunieši vairāk uzticas saviem draugiem, nevis jums.'' Nav nozīmes, kādas tehnoloģijas jums ir pieejamas. Lielākā vērtība ir saturs, ar ko cilvēki grib dalīties, un to var radīt arī ar visvienkāršākajiem jūsu rīcībā esošajiem līdzekļiem.

 

Arī konferences laikā veiktā dalībnieku aptauja apliecināja – kā vislielāko izaicinājumu, izmantojot sociālos medijus un digitālos rīkus darbā ar jauniešiem, jaunatnes darbinieki redz kvalitatīva satura radīšanu. Dalībnieki atzina, ka vēl viens izaicinājums ir zināšanu un tehnisko iemaņu trūkums, kā arī laika trūkums. Gribam to vai nē, arī jauniešu organizācijām un jaunatnes darbiniekiem ir jāapgūst mūsdienīgākās mārketinga stratēģijas un paņēmieni – cīņā par jauniešu uzmanību mums ir daudz konkurentu no citām sfērām.

 

Nepieciešami inovatīvi risinājumi

 

Taču digitālais jaunatnes darbs nav tikai komunikācija internetā. Digitālais jaunatnes darbs var ietvert programmēšanas nodarbības, jauniešiem paredzētu mobilo lietotņu izstrādi, ekspertu konsultācijas internetā, robotikas nodarbības, tiešsaistes kampaņu veidošanu, spēļošanas elementu lietošanu, iespēju internetā pabeigt skolu tiem, kuri no tās izslēgti, vai dažādus radošos projektus, kuros izmanto audio, foto, video, blogus. Konference apliecināja, ka vairums jaunatnes darbinieku jau izmanto digitālos un sociālos medijus darbā ar jauniešiem un redz tam pievienoto vērtību. Ieguvumi ir dažādi, un viens no būtiskākajiem tiek saistīts ar jauniešu nodarbinātību. Gan Latvijā, gan citviet Eiropā aktuāla problēma joprojām ir kvalificētu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistu pieejamība, līdz ar to radoša darbošanās ar digitālajiem un sociālajiem medijiem šodien var būtiski uzlabot jauniešu karjeras iespējas nākotnē. Digitālais jaunatnes darbs ir īpaši svarīgs arī, lai attīstītu digitālās pilsonības prasmes un spēju kritiski izvērtēt mediju saturu.

 

''Protams, saistībā ar digitālo tehnoloģiju izmantošanu pastāv arī daudzi riski,'' Īrijas digitālā jaunatnes darba pieredzē konferencē dalījās Odrija Reilija, Īrijas Nacionālās jaunatnes padomes eksperte, “tāpēc ir nepieciešami radoši risinājumi, kā dažādas ar tehnoloģiju izmantošanu saistītās problēmas novērst. Piemēram, ja jaunieši nepietiekami kustas un pavada laiku svaigā gaisā, tad varam domāt, kā ar tehnoloģiju palīdzību šo problēmu risināt. Tehnoloģiju kritizēšana nepalīdz, jo tās nekur nepazudīs.''

 

Reģionālo konferenci organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību ''Līdzdalības platforma'' un nodibinājumu ''Baltijas Reģionālais fonds'' Latvijas un Šveices sadarbības programmas ''Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos'' ietvaros. Konferences ieraksts ir apskatāms NVO TV (http://www.nvotv.lv/videos/regionala-konference-digigo-digitalais-jaunatnes-darbs), savukārt materiāli no konferences ir apskatāmi adresē http://jaunatne.gov.lv/lv/lejupielades

 

Inese Priedīte
Neformālās izglītības apmācību vadītāja

Objavljeno: pon, 30/01/2017 - 09:11


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebuješ pomoč ali nasvet?

možnosti Vprašaj nas!