European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Certyfikaty językowe bez tajemnic

Fot. Raja Habib (CC BY-SA 2.0)
W celu oficjalnego potwierdzenia poziomu zaawansowania, który po latach nauki osiągnął uczeń, powinien od zdać certyfikat językowy. Jest to dokument poświadczający o znajomości języka, bardzo często wymagany na różnych kierunkach studiów.

Certyfikatów jest naprawdę wiele, dlatego problematycznym może okazać się wybór tego właściwego.

 

Angielski

 1. FCE - First Certificate in English - to jeden z najpopularniejszych certyfikatów z języka angielskiego na poziomie upper intermediate (B2). Składa się z czterech modułów - Reading and Use of English, Writing, Listening oraz Speaking. Aby pozytywnie zdać egzamin musimy otrzymać co najmniej 60% z 200 możliwych punktów (co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny C). FCE jest bezterminowym dokumentem, który wystarczy, aby móc uczyć angielskiego w przedszkolu lub w szkole podstawowej w klasach 1-3. Nie jest on akceptowany przez zagraniczne uniwersytety. Jego cena wynosi 610 zł.
   
 2. CAE - Certificate in Advanced English - jest to certyfikat na poziomie zaawansowanym (C1), który w swojej formule niewiele różni się od FCE. Składa się z tych samych modułów, ustanowiony jest ten sam próg na ocenę C. W części Reading pojawiają się artykuły, raporty czy wywiady, a część Speaking podzielona jest na: krótką konwersacja z egzaminatorem, opis materiałów, dialog pomiędzy zdającymi, dyskusja na temat związany z dialogiem. CAE jest powszechnie akceptowany jako dokument potwierdzający znajomość angielskiego na wysokim poziomie. Przez uniwersytety jest on często przyjmowany zamiennie z IELTS. Opłata za CAE to 630 zł.
   
 3. CPE - Certificate of Proficiency in English - to certyfikat potwierdzający biegłość językową. Jego przebieg i zdawalność są analogiczne do dwóch poprzednich. Ocena A z tego egzaminu jest równoznaczna z poziomem C2, osiąganym po ukończeniu filologii angielskiej. Jest akceptowany na uniwersytetach zamiennie z IELTS. Za CPE trzeba zapłacić 650 zł.
   
 4. IELTS - International English Language Testing Service - to egzamin sprawdzający stricte umiejętności akademickie, które mogą okazać się niezbędne w trakcie studiów lub pracy za granicą. Test składa się ze słuchania, czytania, pisania i mówienia. Nie występuje tutaj tzw. moduł Use of English. Konstrukcjami gramatycznymi i zaawansowaną leksyką uczeń musi wykazać się w trakcie pisania i mówienia. Część ustna egzaminu ma formę rozmowy “w cztery oczy” z egzaminatorem - trwa ona do kilkunastu minut. Za każdą część egzaminu jesteśmy osobno oceniani, następnie wyciągnięta zostaje średnia ocena w skali od 1 do 9, gdzie 1 oznacza osobę nie posługującą się językiem angielskim w żadnym stopniu. Istotną umiejętnością w trakcie zdawania IELTS jest analizowanie i opisywanie wykresów, tabel, schematów i danych. Bez znajomości odpowiedniego słownictwa może okazać się to trudne, dlatego naprawdę warto przygotować się do egzaminu pod tym kątem. IELTS jest ważny tylko na dwa lata. Jego cena to 745 zł.


Niemiecki

 1. Goethe-Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch) - międzynarodowy certyfikat z języka niemieckiego organizowany przez Goethe Institut; potwierdza znajomość tego języka na poziomie średniozaawansowanym. Składa się z czterech modułów: Czytania, Pisania, Słuchania i Mówienia. Egzamin jest uważany za zdany, jeśli z każdej jego części otrzymamy co najmniej 60%. Moduły można pisać osobno. Cena całego egzaminu to 410 zł, podejście do jednego modułu kosztuje 140 zł.
   
 2. Deutsches Sprachdiplom - certyfikat z języka niemieckiego przygotowywany przez Kultusministerkonferenz na dwóch poziomach: DSD I - B1 oraz DSD II - B2/C1. Moduły są analogiczne do Zertifikat Deutsch. Aby uzyskać certyfikat na poziomie C1 należy z każdej części egzaminu otrzymać co najmniej 30%, a z całości co najmniej 60%. Jeśli nie spełnimy drugiego warunku, na naszym dokumencie widnieć będzie poziom B2.

 

Hiszpański

 1. Diploma de Espaňol como Lengua Extranjera (DELE) - certyfikat z języka hiszpańskiego, który można zdobyć na sześciu poziomach zaawansowania. Wyróżnione zostały także dwa egzaminy dla uczniów szkół (A1 oraz A2/B1). Aby pozytywnie zdać egzamin musimy uzyskać 60 na 100 punktów z całego egzaminu oraz co najmniej 30 z 50 w Grupie 1: Czytanie i Pisanie oraz Grupie 2: Słuchanie i Mówienie. Ceny egzaminu wahają się od 350 do nawet 600 zł.

 

Pamiętajcie, aby znacznie wcześniej zarezerwować termin, w którym chcielibyście podjąć egzamin. Liczba miejsc jest ograniczona, a egzaminy pisane są w raczej mniejszych grupach. Nie zawsze także wybrane przez was egzaminy będą dostępne w miejscu waszego zamieszkania. Nierzadko są one organizowane jedynie w większych miastach, dlatego koniecznością może okazać się dojazd np. do Warszawy, Krakowa czy Wrocławia.

 

Damian Wojtunik

Published: Tue, 03/01/2017 - 01:56


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!