Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Jaunieši novados stiprina latviešu dzīvesziņu un iepazīst laukus

Atbalstot pašvaldību jauniešu centru aktivitātes, jaunatnes organizāciju darbu jaunatnes jomas stiprināšanai un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaisti sabiedriskajos procesos,

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros 2016. gadā tiek īstenoti 69 projekti ar kopējo projektiem apstiprināto valsts budžeta finansējumu 246 355,14 eiro. Lūk, divi projektu pieredzes stāsti.

 

“Izzini un stāsti” Tukuma novadā

Par projektu stāsta jaunatnes darbinieks Sandis Ozoliņš.

Dzīvojot, mācoties un pavadot brīvo laiku savā dzīvesvietā, reizēm nemaz nepamanām, kā dzīvo cilvēki citur, kur viņi strādā, mācās un kā atpūšas. Tādā veidā rodas daudzi aizspriedumi un ne tie pareizākie viedokļi par dažādām vietām. Parasti pilsētā dzīvojošajiem liekas, ka laukos nav ko darīt un redzēt. Bieži vien arī laukos dzīvojošajiem liekas, ka citviet blakus esošajās lauku teritorijās bez veikala apmeklējuma nekādas citas aktivitātes diži neeksistē. Arī jauniešiem šķiet, ka viņiem nav lielu iespēju darīt ko interesantu un tajā pašā laikā lietderīgu, kas attīstītu viņus kā personības. Tādēļ Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs nolēma šo situāciju mainīt. Tapa projekts “Izzini un stāsti”. Projekta vispārējais mērķis ir ieinteresēt un iesaistīt Tukuma novada jauniešus neformālās izglītības un āra dzīves aktivitātēs, lai izzinātu viņu iespējas, stiprinātu piederības apziņu, veicinātu uzņēmīgumu un akcentētu līdzdalības nozīmi jauniešu dzīves ilgtspējīgas attīstības veicināšanā.

Projekts sastāv no divām daļām. Pirmā daļa – Izzini. Īsi raksturojot šo daļu, – tas ir velobrauciens ar lauku teritoriju izpēti, veidojot foto un video materiālu par jauniešu iespējām, informācijas pieejamību un dzīvi laukos kopumā.

Otrā daļa – Stāsti. Otrajā daļā jaunieši apkopos iegūtos foto un video materiālus, organizēs 6 iedvesmas seminārus novada skolās, kur dalīsies iespaidos par velobrauciena laikā piedzīvoto un iedvesmos vienaudžus būt aktīviem, līdzdarboties, lai veidotu savu dzīvi pašvaldībā.

Spilgtākās atmiņas

Kā pirmais nāk prātā projekta aktivitāšu plānošana. Sākotnēji ideju bija tik daudz, ka likās neiespējami tās visas īstenot, bet vēlāk, redzot, kā viss iet uz priekšu un attīstās, labākās idejas pašas izvirzījās priekšplānā. Nerealizētās ieceres atstāsim nākamajiem gadiem, kad veidosim turpinājumu šim projektam.
•    Trakā braukāšana pa nezināmiem lauku ceļiem, meklējot labāko maršrutu, pa kuru tad vēlāk doties 3 dienu velobraucienā. Ceļu ļoti daudz, pagrieziens aiz katra stūra, iespējas nokļūšanai no viena punkta uz otru ļoti plašas, tāpat kā beigu beigās jauniešu iespējas jauki, jautri un lietderīgi pavadīt laiku.
•    Velobrauciena pirmās dienas vakars skaisti izveidotā tējas namiņā kādā lauku mājā netālu no Jaunpils. Mājas saimnieka ģitārspēles pavadījumā sveču gaismā dziedājām skaistākās latviešu dziesmas. Cēlām teltis, iekārtojām tās gulēšanai. Pašā vakarā mēness izgaismotajā ezerā gājām peldēties.
•    Apskatījām daudzas apdzīvotas vietas, ļoti spilgti atmiņā palikušas intervijas ar vietējiem iedzīvotājiem. Katrā vietā mēģinājām noskaidrot, vai vietējiem iedzīvotājiem un arī viesiem, vienalga – jauns vai jau ar bagātīgu dzīves bagāžu – šajās vietās ir ko darīt, ko apskatīt, un vai ir kas tāds, ko ļoti, ļoti būtu nepieciešams izveidot. Atbildes bija dažādas. Daudziem neko nevajadzēja, tikai veikalu, daudzi uzskatīja, ka viņu dzīvesvietās ir papilnam ko darīt, kur bērniem un jauniešiem sevi radoši izpaust, bet citi domāja, ka laukos darīt nav ko, strādāt nav kur un iespējas ir ļoti limitētas. Protams, katra vieta ir atšķirīga, katrā vietā iespējas ir dažādas. Visspilgtāk atmiņā palicis divu jauku skolas pavāru teiktais, ka iespēju jau ir daudz, vajag tikai vēlēšanos pašam kaut ko darīt, nevis sēdēt un noskaņoties uz to, ka viss ir “čābīgi”. Ja pats neinteresējies, tad arī nezini, ka tavā pagastā ir skaists viesu nams, parks, spēļu laukums, peldvieta, iespējas nodarboties ar jāšanas sportu, dejot, dziedāt korī un daudzas citas lietas. Tie, kas interesējas, tie jau paši arī šajās aktivitātēs iesaistās.
•    Ļoti spilgti otrās dienas nakti atceras lielākā daļa brauciena dalībnieku, kuru miegs nav tik ciešs, ka pat zemestrīce un viesuļvētra to nespētu patraucēt. Tas tādēļ, ka naktī mūs apciemoja vietējie jaunieši, gāja pie visām teltīm un jautāja pēc viena sava drauga, kas bija velobraucienā. Tas bija interesants atgadījums, jo visi par to turpināja runāt arī nākamajā dienā, un katram bija sakāmais par šo notikumu.

Lūzt stereotipi un aizspriedumi

Projekta laikā jaunieši redzēja, kā cilvēki dzīvo citās lauku teritorijās, varēja salīdzināt kas ir pieejams viņiem, un kas citiem, varēja izzināt citu vēlmes un salīdzināt tās ar savējām. Apmeklējot šīs vietas, jaunieši ieraudzīja, cik īstenībā lauku teritorijas ir skaistas, kādas tur ir iespējas. Varēja arī redzēt citu jauniešu veiksmes stāstus, kā viņi pavada savu dzīvi, kā laukos veiksmīgi saimnieko un nemaz nedomā par pārvākšanos uz dzīvi citur. Šis projekts ar savām aktivitātēm ieinteresēja arī tos jauniešus, kuri nedevās velobraucienā, bet kuri būtu gatavi pievienoties mums nākamajā piedzīvojumā. Un, protams, ieguvām daudz jaunu draugu, skaistas atmiņas un jauku filmiņu par visu braucienu, ar kuru dosimies uz skolām un rādīsim citiem, kā mums gāja un ko pieredzējām.

Mūsu organizācija, pirmkārt, ieguvusi lielāku atpazīstamību novada teritorijā, jo līdz šim par mums vairāk zināja un arī mūsu aktivitātēs iesaistījās, galvenokārt, pilsētas jaunieši. Izzinājām pirms paša velobrauciena radušos jautājumus, gribējām noskaidrot, kāda ir dzīve aiz pilsētas robežām. Kādas ir tur dzīvojošo cilvēku intereses, vajadzības un iespējas aktīvi sevi nodarbināt. Tā kā mēs lielākoties strādājam ar jauniešiem, tad pēc velobrauciena, atsākoties skolai, tiks organizēta tikšanās ar Tukuma novada deputātiem. Tikšanās laikā jaunieši stāstīs par velobraucienā redzēto, prezentēs izveidoto video materiālu, apkopoto informāciju par jauniešu iespējām un rosinās veidot vienotu, uz jauniešu vajadzībām balstītu darbu ar jaunatni pašvaldībā. Ja deputāti mūs sadzirdēs, tad tas arī būs mūsu lielākais ieguvums no šī projekta. Bet, protams, neatsverams ieguvums ir gūtā pieredze, kura noderēs, plānojot nākamās aktivitātes.

 

“Rīta zvaigzne” Kocēnu novadā

Stāsta Kocēnu novada domes jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Upīte.

Šovasar Kocēnu novada dome sadarbībā ar Kocēnu 38. skautu vienību īstenoja Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam finansētu projektu “Rīta zvaigzne”, kura centrālais notikums bija apmācības jauniešiem.
No 29. jūnija līdz 3. jūlijam, piecu aizraujošu dienu garumā brīvā dabā norisinājās apmācības Kocēnu novada jauniešiem, kas pulcēja 40 dalībnieku no dažādiem novada pagastiem.

Lai sasniegtu projekta mērķi, kopā ar projekta sadarbības partneriem – Kocēnu 38. skautu vienību, kurai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze darbā ar jauniešiem, un pieredzējušiem savas jomas praktiķiem – Kocēnu novada jauniešiem tika organizētas 5 dienu apmācības. Nodarbības balstījās uz 2 pīlāriem – daba un latviešu tautas kultūra un tradīcijas, jo arī senie latvieši savu dzīvesziņu balstīja cilvēka un dabas mijiedarbībā.

Stiprina latvisko dzīvesziņu

Praktiski darbojoties – mācoties darot, jaunieši iepazina un apguva āra dzīves prasmes. Tas, savukārt, mudināja vairāk brīvā laika pavadīt, aktīvi atpūšoties pie dabas. Jaunieši pilnveidoja izpratni par latviešu tautas tradīcijām un kultūras mantojumu. Tuvojoties Latvijas simtgadei, arvien būtiskāk ir pilnveidot zināšanas par latviešu tautas tradīcijām, kultūru un vēsturi, tā stiprinot jauniešu piederības sajūtu savai tautai un valstij.

Apmācību dalībnieki iemācījās iekurt ugunskuru, iekārtot atpūtas vietu, izmantojot “skautu būvēšanas metodes”, kā sagatavoties pārgājienam – ko likt somā. Jaunieši devās pārgājienā, lai iepazītu Kocēnu novada kultūrvēsturiskās vietas. Īstenoja laivu braucienu pa Gauju, apgūstot prasmes gatavot ēdienu uz dzīvas uguns un cept tradicionālo “skautu” maizi. Jaunieši iepazina latviešu rakstu zīmes un par piemiņu izgatavoja savu īpašo zīmi. Maizes darbnīcā “Donas” cepa īstenu latviešu rudzu rupjmaizi, kā arī piedalījās praktiskā nodarbībā “Ceļā uz Latvijai – 100”. Īstenojot šīs aktivitātes, jaunieši vēlreiz atjaunoja zināšanas par Latvijas valsti, tās vēsturi un simboliem, guva plašāku ieskatu skautu kustībā un iepazinās ar Kocēnu 38. skautu vienības draugiem – skautu vienību no Dānijas. Jaunieši kopā ar folkloras kopu “Endzelīte” izdejoja un izdziedāja latviešu tautas dziesmas un dejas, piedalījās aizraujošās skautu organizētās aktivitātēs ar alpīnisma inventāru.

Jāatzīmē, ka neparastais projekta nosaukums nebija izvēlēts nejauši – latviešu tautas folklorā rīta zvaigzne jeb Auseklītis ir viens no greznākajiem un spēcīgākajiem zvaigznes simboliem, kas simbolizē gaismu, savukārt gaisma – tās ir zināšanas, tā ir tiekšanās uz pilnveidošanos, gaisma uzvar tumsu. Simboliskā nozīmē ar gaismu var saistīt arī virkni notikumu latviešu tautas un Latvijas valsts vēsturē, kad latvieši smēlās spēku savās senču saknēs un gudrībās, lai pārvarētu dažādas grūtības un tiektos uz gaismu – uz pozitīvu iznākumu.

Vērtība: atgriešanās pie saknēm

Apmācību un projekta īstenošanas rezultātā veicināta Kocēnu novada jauniešu personības vispusīga attīstība, iesaistot lietderīgās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs dabā un stiprinot piederības apziņu latviešu tautai un Latvijai.

Projekta īstenošanas rezultātā tika pastiprināta gan pašvaldības – projekta īstenotāja, gan sadarbības partneru pārliecība, ka mūsdienu jauniešiem nepieciešams ne tikai apgūt jaunās tehnoloģijas, bet arī atgriezties pie saknēm un godāt savu senču dzīvesziņu un prasmes, kas izturējušas gadsimtu pārbaudījumus.

 

Julkaistu: Ma, 26/09/2016 - 12:28


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Tarvitsetko apua tai neuvoja?

Ota yhteyttä