Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Eirobarometrs: 1/2 Latvijas jauniešu krīzes dēļ samazinājušās iespējas

51% Latvijas jauniešu Eiropas Parlamenta Eirobarometra aptaujā atzīst: krīzes iespaidā viņi ir izstumti no ekonomiskās un sociālās dzīves. Vidēji ES šādi jūtas 57% jauno eiropiešu.

Eirobarometra pētījumā piedalījās 10 294 Eiropas Savienības iedzīvotāji vecumā no 16 - 30 gadiem. Tas tika veikts no 9. līdz 25. aprīlim - pirms Eiropas Parlamenta organizētā jauniešu pasākuma Europe Youth Event (EYE), kas notiks 20.-21. maijā Strasbūrā, Francijā.


Krīzes dēļ  15% jauniešu pametuši savas valstis
Kaut gan ES vidēji 57% jauniešu krīzes dēļ jūtas atstumti, rezultāti dalībvalstīs atšķiras pat par 66 procentpunktiem: augstākie rādītāji ir tām valstīm, kuras krīze skārusi vissmagāk, piemēram, Grieķijā - 93% jauniešu. Tikmēr Vācijā situācija būtiski atšķiras - viedoklim par atstumtību krīzes dēļ piekrīt vien 27% jauniešu. Kopumā 15% jauno eiropiešu atzīst, ka krīzes dēļ ir spiesti pamest savas valstis. Taču arī šajā gadījumā atšķirība starp dalībvalstīm ir ļoti liela, proti, apstiprinošu atbildi sniedzis vien 1% Vācijā, 20% Latvijā, bet Kiprā - pat 51%.


Vēlas studēt un strādāt ārzemēs?
77% Latvijas jauniešu nekad nav mācījušies vai strādājuši citā ES valstī (vidēji ES - 88%). Seši no desmit eiropiešiem (61%) to nemaz nevēlētos (Latvijā - 45%).


Jāmācās par Eiropas Savienību
Absolūtais vairākums jauno eiropiešu (90%) apgalvo, ka ir svarīgi mācīties par Eiropas Savienību un to institūciju darbu. Latvijā šis rādītājs ir pat augstāks - 92%. Respondentiem arī jautāts: „Kā labāk piedalīties ES sabiedriskajā dzīvē?” Kā galvenos līdzdalības veidus Eiropas jaunieši min:
•    51% - piedaloties Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Latvijā tā uzskata 35%;
•    30% - palīdzot tiem, kuriem tas nepieciešams. Latvijā līdzīgi kā kaimiņos šāds viedoklis ir vispopulārākais: tā domā 38% mūsu, 35% Igaunijas un 45% Lietuvas jauniešu;
•    21% - iesaistoties politiskajās debatēs Eiropas institūciju tīmekļa vietnēs un sociālajos tīklos. Latvijā šādu uzskatu pauž 26%.


Sociālie mediji ir „demokrātijas progress”
Eiropas Savienībā vidēji 46% no internetā aktīviem jauniešu uzskata, ka sociālie tīkli ir „demokrātijas progress, jo tie ļauj ikvienam piedalīties publiskās debatēs”. Tam nepiekrīt 27%, kas apgalvo, ka sociālie tīkli ir „risks demokrātijai, jo personas dati var tikt ļaunprātīgi izmantoti”. Latvijā šo viedokļu sadalījums ir attiecīgi 52% pret 37%.

 

Visu Eirobarometra pētījumu, t.sk., par nacionālo izglītības sistēmu atbilstību darba tirgum, informētību par jauniešu garantiju shēmu, kā arī jauniešu domas par vides aizsardzību lasiet te:
http://www.europarl.lv/resource/static/files/eurobarometr-survey-youth.pdf

 

 

Kontakti papildinformācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
EP preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu

 

publicēts: C., 19/05/2016 - 12:12


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!