Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

VID: nodokļu krāpnieki nelikumīgajos darījumos iesaista arī jauniešus

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) ir konstatējis, ka diemžēl arvien biežāk dažādās krāpnieciskās darbībās nodokļu jomā tiek iesaistīti ne tikai trešo valstu pilsoņi, bet arī Latvijā dzīvojoši jaunieši.

VID aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju ļoti uzmanīgi izturēties pret dažādiem aizdomīga rakstura piedāvājumiem un informēt par tiem VID vai arī tiesībsargājošās iestādes, jo pat neapzināta iesaistīšanās dažādās krāpnieciskās darbībās var radīt nopietnas tiesiskas sekas ilgtermiņā.

 

Lai pasargātu iedzīvotājus no nepatīkamām un pat bīstamām situācijām, VID aicina ļoti nopietni izturēties pret dažāda veida piedāvājumiem pret atlīdzību izmantot savus personu apliecinošos dokumentus, piemēram, jaunu uzņēmumu dibināšanai, reģistrējoties kā uzņēmuma īpašniekam vai amatpersonai, kļūstot par jau esoša uzņēmuma īpašnieku vai amatpersonu un parakstot dažāda veida uzņēmuma dokumentus. Par šādiem gadījumiem aicinām nekavējoties ziņot VID jebkurā personai ērtā veidā - rakstiski, telefoniski vai klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā.


VID rīcībā esošā informācija liecina, ka vairumā gadījumu noziedzīgo nodarījumu organizatori krāpnieciskajos darījumos cenšas iesaistīt jauniešus vecumā no 18 gadiem, pat vecāko klašu skolēnus, kuru interesēs ir nodrošināt sev pietiekamus iztikas līdzekļus studijām, dzīvesvietas apmaksai, brīvā laika pavadīšanai u.tml. sadzīviskām vajadzībām.


Pamatā tas ir saistīts ar to, ka šajā vecumā jaunietis jau ir saņēmis attiecīgos personu apliecinošos dokumentus (pasi vai identifikācijas karti) un ir tiesīgs patstāvīgi veikt dažādas juridiskas darbības, kas nepieciešamas, piemēram, uzņēmumu dibināšanai, valdes locekļu amata ieņemšanai, dažādu dokumentu parakstīšanai, pilnvaru izsniegšanai, kā arī virkni citas juridiskas darbības, kuras visbiežāk arī tiek izmantotas, lai noziedzīgā nodarījuma organizatori varētu īstenot savus noziegumu valsts ieņēmumu jomā.


Iesaistot jauniešus savās nelikumīgajās darbībās, noziedzīgo nodarījumu organizatori neatklāj šo darbību patiesos mērķus un būtību, ļaunprātīgi izmanto jauno cilvēku zināšanu, izpratnes un pieredzes trūkumu juridiskajā un finanšu jomā, kā arī prasmīgi manipulē ar jauniešu vēlmi gūt šķietami vieglu peļņu vai citus materiālos labumus par it kā nenozīmīgiem pakalpojumiem. Tāpat jaunieši tiek apzināti maldināti, slēpjot no viņiem vai arī nepatiesi apgalvojot, ka viņu veiktajām darbībām nevar tikt piemērota nekāda atbildība un tām nebūs negatīvu tiesisku seku.


VID konstatētajos gadījumos jaunajiem cilvēkiem visbiežāk tiek uzticēti tādi “pienākumi” kā ieņemt valdes priekšsēdētāja vai valdes locekļa amatu (bieži vien vienīgais valdes loceklis) fiktīvā uzņēmumā vai izteikts piedāvājums nodibināt jaunu sabiedrību ar ierobežotu atbildību, lai to izmantotu krāpniecisku darījumu deklarēšanai. Visbiežāk jauniešiem tiek teikts, ka viņiem nekas nebūs jādara, tikai jāparaksta daži dokumenti, ar kuru saturu tiem parasti netiek dota iespēja iepazīties un to būtība netiek izskaidrota.


Konstatējot šādus gadījumus, VID ir tiesības uzsākt uzņēmuma nodokļu parādu piedziņu no tā valdes locekļiem, kā arī piešķirt valdes loceklim riska personas statusu. Riska personas statusu piešķir arī personai, kura piekrīt ieņemt valdes locekļa amatu bez nolūka veikt komercdarbību. Tādējādi atbildība par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un nepatiesu informāciju saturošu deklarāciju iesniegšanu tiek novelta uz jauno komercsabiedrības amatpersonu; personai tiek radīti šķēršļi dibināt pašai savu reāli darbojošos uzņēmumu nākotnē, jo ir jāveic sarežģītais pienākums – jāpierāda neatbilstība riska personas statusam.


Iesaistoties darbībās, kas saistītas ar nodokļu izkrāpšanu, personām var iestāties arī kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikuma 177.pantu “Krāpšana”, 195.pantu “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana” un 218.pantu “Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas”.


VID aicina ne tikai jauniešus, bet visus iedzīvotājus ļoti nopietni un atturīgi izturēties pret dažāda veida aizdomīgiem un šaubīgiem piedāvājumiem veikt šādas vai līdzīgas darbības. Jebkuru aizdomu gadījumā aicinām konsultēties pie kompetentām personām, lai pārliecinātos par izteiktā piedāvājuma likumību un iespējamām tiesiskām sekām, kā arī noteikti ziņot par to VID, izmantojot diennakts bezmaksas anonīmo uzticības tālruni 80009070, rakstot uz e-pasta adresi: parkapumi@vid.gov.lv vai jebkurā citā personai ērtā veidā rakstiski, telefoniski vai klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā.


Tādējādi persona ne tikai pasargās sevi no negatīvām tiesiskām sekām, kādas var iestāties, iesaistoties noziedzīgos nodarījumos, bet arī palīdzēs VID amatpersonām efektīvāk vērsties pret negodprātīgām personām un komersantiem un saukt viņus pie likumos noteiktās atbildības, kā arī operatīvāk novērst noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu jomā. Sabiedrības izpratnei, atbalstam un sniegtajai informācijai ir ļoti liela nozīme, jo tikai kopīgiem spēkiem mēs varam nepieļaut, ka nodokļu nemaksātāji pazemina godprātīgo uzņēmumu konkurētspēju un apgrūtina valsts iespējas atbilstošā kvalitātē un apjomā uzlabot situāciju sociālās aizsardzības, izglītības, veselības aprūpes u.c. jomās, kam valsts atbalsts un papildu finansējums šobrīd ir īpaši nozīmīgs un nepieciešams.

 

Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa
tālr. 67122668, 26351438, 67122670, 26558389
 e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv

 

Julkaistu: Pe, 08/04/2016 - 12:46


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Tarvitsetko apua tai neuvoja?

Ota yhteyttä