Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Idea programu Wolontarystycznego Roku Socjalnego (FSJ) w Niemczech

Wolontariat jest wizytówką przy staraniu się o pracę, często dostaje się dodatkowe punkty na rozmowach kwalifikacyjnych za pracę wolontarystyczną. To brzmi po prostu dumnie!

Kto może wziąć udział w programie?
Osoby pełnoletnie: uczniowie, studenci i absolwenci do 26. roku życia, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i umiejetności jezykowe a takze pozyskac miedzynarodowe doswiadczenie.

Jakie kwalifikacje są potrzebne, by zgłosić się do programu?
Jezeli masz odwagę, by zaangazować się społecznie i podjąć nowe wyzwania, zadbać o swoje kwalifikacje zawodowe i językowe, mieć wpływ na zmiany społeczne – to ten program jest dla Ciebie!

Oczywiście ważna jest znajomość języka niemieckiego, najlepiej na poziomie B1-B2. Jeżeli jednak kiedykolwiek uczyłeś się języka niemieckiego, to poprzez codzienne obcowanie z nim w praktyce i uczęszczanie na kurs jezykowy, do ktorego otrzymujesz dofinansowanie w kwocie 200 Euro szybko poczujesz się pewnie!
Szukamy osób zmotywowanych do pracy wolontarystycznej, otwartych na nowe wyzwania i możliwości, a przede wszystkim lubiących pracę z ludźmi. Program jest elitarny, zapraszamy do niego niewielka ilość osób z Polski. Wszystko po to, by dobrze dopasować oczekiwania i wspierać Twój rozwój zawodowy oraz kompetencje społeczne.

Kto jest organizatorem Wolontarystycznego Roku Socjalnego (FSJ)?
Organizatorem jest IJGD (Międzynarodowa Służba Wspólnoty Młodzieży) w Hildesheim, która zaprasza po raz trzeci do programu osoby z Polski. To jedna z najstarszych i największych organizacji zajmujących się pracą wolontarystyczną w Europie. Została założona w 1949 roku w celu promowania nowej formy międzynarodowej pracy z młodzieżą: workcamps. Obecnie koncentruje się na promowaniu porozumienia i minimalizowaniu uprzedzeń między ludźmi różnych narodów, klas społecznych, religii i światopoglądów. Wspiera inicjatywy młodzieżowe na rzecz zaangażowania społeczno-politycznego, krytycznego myślenia i działania w kontekście lokalnym i globalnym.
Swoją pracę opiera na sześciu „filarach”, tj. międzykulturowego uczenia się, pracy wolontarystycznej, samopomocy, wrażliwości socjalnej, równości płci i wrażliwości ekologicznej. Zatrudnia 190 pracowników etatowych w 5 dyrekcjach: w Berlinie, Bonn, Halberstadt, Hildesheim, Wismar.


W jakich obszarach można podejmować wolontariat?
Projekt oferuje odbywanie wolontariatu w organizacjach pozarządowych z wieloletnią tradycją na terenie Dolnej Saksonii (Niedersachsen). Głównie są to: przedszkola integracyjne, miedzykulturowe, szkoły kształcące osoby niepełnosprawne w różnym wieku, organizacje zajmujące się pracą z młodzieżą, warsztaty dla niepełnosprawnych, szpitale, hospicja, jak i kilka dziennych centrów dla osób starszych i centra kultury.
Ważne podkreślenia jest, iż wolontariusze pomagają w pracy organizacji ucząc się jednocześnie poprzez zdobywanie doświadczeń, współorganizację np. eventów, projetków.


Jakie warunki organizacyjne i finansowe są zapewnianie wolontariuszowi?
Wolontarystyczny Rok Socjalny (FSJ) rozpoczyna się 1 sierpnia lub 1 września 2016 roku, trwa 12 miesięcy z możliwością przedłużenia pracy wolontarystycznej do maksymalnie 18 miesięcy. Rok wolontariatu zapewnia pracę praktyczną w organizacjach i instytucjach socjalnych.
W trakcie odbywania wolontariatu, wolontariatusze objęci są „wsparciem pedagogicznym”, które zorientowane jest na jego potrzeby, zainteresowania i motwacje. Istotne jest wzmacnianie zarówno kompetencji zawodowych, jak i społecznych wolontariusza.
Ciekawym rozwiązaniem w programie jest doprowadzanie do współdziałania wolontariuszy z Polski z wolontariuszami z Niemiec, oparte na modelu komunikacji peer-to-peer, oznacza to ścisła kooperację i wzajemne wsparcie między nimi!


W ramach Wolontarystycznego Roku Socjalnego (FSJ), wolontariusze otrzymują comiesięczne kieszonkowe (165 Euro), dofinansowanie do wyżywienia (236 Euro), zakwaterowanie lub ekwiwalent pieniężny w wysokości 223 Euro, świadczenia socjalne (ubezpieczenia społeczne, w tym zdrowotne), wsparcie pedagogiczne w formie opiekuna pracy wolontarystycznej, który zapewnia stałe poradnictwo oraz udział w 5. tygodniowych seminariach tematycznych podnoszących jego kwalifikacje.
Wolontariusze otrzymują legitymacje FSJ, które uprawniają do podobnych zniżek, do jakich uprawnione są osoby uczące się. W ramach odbywania rocznej pracy wolontariuszom przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego tj., co najmniej 26 dni roboczych.
Wolontariusz otrzymuje na zakończenie pracy wolontarystycznej świadectwo w formie pisemnej z notą opisową (zakres i wyniki pracy).


Jak wyglada procedura rekrutacyjna?
KROK 1
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy http://www.freiwilligesjahr-nds.ijgd.de i przesłać go mailem wraz z listem motywacyjnym i CV w j. niemieckim, oraz zdjęcie i kopię ostatniego dyplomu na maila koordynatora projektu: monika.chypcinska@ijgd.de
KROK 2
Wstępne spotkania informacyjne z kandydatami w Polsce.
KROK 3
Hospitacja w organizacji, wybranej zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami wolontariuszy.
Jest to ważny element rekrutacji, ponieważ wolontariusz i organizacja muszą do siebie dobrze „pasować”. Organizacje pokrywają koszty zakwaterowania, koszt dojazdu pozostaje po stronie wolontariusza.
KROK 4
Porozumienie podpisywane przez wolontariusza, organizację przyjmującą i IJGD, które organizuje wszelkie kwestie związane z zameldowaniem, mieszkaniem, ubezpieczeniem.


Informacje na temat projektu.
 

Opublikowane: czw., 17/03/2016 - 15:26


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie