Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

Hvordan klarer de unge sig i Europa?

EU’s Ungdomsrapport 2015, udgivet af EU-Kommissionen, giver det fulde billede af unges situation, og hvordan beslutningstagere har adresseret denne i perioden 2013-2015.

De unge er den bedst uddannede generation
Ifølge rapporten dropper færre unge ud af skolen i EU. Der er dog stadig et stykke vej igen: 8.7 mio. unge i alderen 15-29 år er arbejdsløse, 13,7 mio. er hverken i arbejde, under uddannelse eller oplæring (NEETs) og tæt på 27 mio. er på grænsen til fattigdom eller eksklusion.

Unge er meget aktive
Rapporten viser også, at unge er meget engageret: ikke kun på internettet og sociale medier, men også når det kommer til deltagelse i samfundet. Omkring halvdelen af alle unge er aktive medlemmer af en organisation, og en ud af fire har tidligere været frivillig.

Det er nødvendigt med samarbejde
Siden 2013 har det været en topprioritet for EU og medlemslandene at hjælpe de unge med at finde et arbejde. Dog kræver de unges situation stadig, at der fokuseres på integration for at kunne gøre det muligt for alle unge at blive aktive medlemmer af samfundet.
Der er især behov for at forstærke koblingen mellem sport og uddannelse for at forøge social inklusion, ungdomskompetencer og jobparathed. Dette kræver et samarbejde på tværs af beslutningstagere og aktører gennem en udførlig tilgang, hvorfor det også er vigtigt at give unge en stærk politisk stemme i processen.

Nedenfor kan du se et udsnit af en infographic om unges situation i Danmark, og ved at klikke her kan du se det hele og finde flere. 
 

Læs også mere her

 

Offentliggjort: Man, 14/03/2016 - 16:38


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Har du brug for hjælp rådgivning fra en ekspert?

Spørg os!