Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Setkání SAD mikrograntů

V úterý 23. února proběhlo v zasedací síni radnice města Cieszyna setkání zástupců měst, zapojených do projektu podpořeného z programu Erasmus+ s názvem SAD mikrograntů.

„Jedná se o česko-polskou platformu, poskytující mladým lidem prostředky k realizaci nápadů, které povedou ke zlepšení života v jejich městě,“ přibližuje projekt Mariola Kluzová z pořádající organizace Petrklíč help. Takříkajíc u jednoho stolu se sešly delegace zastupující Český Těšín, Cieszyn, Karvinou a Jastrębie-Zdrój, aby se vzájemně poznaly a nastínily své představy o budoucí spolupráci v oblasti koncepce práce s mládeží.

 

Na začátku přivítal přítomné Ryszard Macura, starosta města Cieszyna, který vyjádřil svou srdečnou podporu této snaze o spolupráci mezi městy a připomněl, že Cieszyn a Český Těšín byli kdysi jedním městem. „Jsem rád, že se můžeme soustředit na to, co nás spojuje, místo věcí, které nás rozdělují,“ dodal závěrem svého uvítání a zasedání tak bylo zahájeno.

 

Setkání vedl Petr Kantor z neziskové organizace Petrklíč help, jenž připravil mimo jiné také podněty k diskusi, týkající se koncepce práce s mládeží v rámci jednotlivých měst. Během první hodiny na ně pak účastníci setkání odpovídali a ujasňovali si tak svá stanoviska.

 

Následovala prezentace každého ze čtyř měst, jejímž smyslem bylo odpovědět si na otázku, nač je třeba se více soustředit v daném tématu v rámci jednotlivých měst a co je důležité sdělit ostatním.

 

Za delegaci z Jastrębie-Zdrój promluvil Pawel Swiderski, poradce primátorky: „U nás ve městě máme množství aktivit s mládeží, ale potřebujeme je lépe koordinovat, nalézt společný směr a vizi.“  Zdeňka Burda z DDM v Českém Těšíně vidí jako klíčovou také vzájemnou inspiraci a výměnu zkušeností mezi městy. „Koncepce práce s mládeží musí být flexibilní, potřeby mladých se vyvíjí, už je například nezajímá to, co je bavilo před lety,“ uzavřela téma Renáta Solská z Krajského úřadu MSK.

 

Dalším bodem programu byla rozprava nad parametry ideálního projektu. Tentokrát se už smíšené česko-polské pracovní skupiny měly podělit o své představy o tom, co všechno má takový ideální projekt obsahovat, aby uspěl a získal prostředky na svou realizaci. Všechny skupiny se shodly, že nejdůležitější je cíl projektu a jeho dopad na komunitu. Ideální projekt by měl mít také důkladně promyšlenou otázku svého financování a být dlouhodobě udržitelný. V neposlední řadě by měl projekt mít svého jasného leadera.

 

Toť návod pro všechny, kteří již v hlavě nosí svůj nápad a přemýšlí o jeho realizaci. Pokud je vám mezi 13 a 30 lety, směle do toho – SAD je vám otevřen.

Zveřejněno: st, 09/03/2016 - 07:44


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz