Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Европейска доброволческа служба: Какво е наистина?

Ако си между 17 and 30 и си склонен да прекараш от 2 седмици до 12 месеца в чужбина като доброволец по ЕДС

Как става това?

Един ЕДС проект е партньорство между две или повече организации. Тези организации са отговорни за набиране на доброволци за техния проект.


 

Доброволците участват в ЕДС чрез Изпращаща организация в страната, от където е доброволеца, а Посрещащата организация ги посреща и се грижи за доброволеца по време на проекта.
 

Проектите са в рамките от 2 седмици до 12 месеца, като доброволец вие може да работите в широк кръг от области, като например културата, младеж, спорт, деца, културно наследство, изкуство, хуманното отношение към животните, околната среда и сътрудничеството за развитие. В края на вашия ЕДС период, ще получите сертификат, който потвърждава участието ви и описва извършените дейности от вас по проекта - т.нар. Youthpass.

 

Ще получите безплатно настаняване, храна, застраховка и джобни пари. Единственото нещо, което може да се наложи да платите, е една малка част от вашите пътни разходи.

 

Как може да кандидатствате?

Ако сте между 17 и 30 години имате две възможности:

1. Свържете се с организация, която набира доброволци по финансирани проекти ИЛИ

2. Свържете се с организация, за да обсъди започването на проект.

За да се свържете с някоя организация, може да направите справка в базата данни на акредитираните организации.

Може да проверите листа с легитимните страни в Ръководството по Програма "Еразъм+".

Публикувана на: четв, 18/02/2016 - 15:32


Tweet Button: 

Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!