Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Utrata pracy i co dalej?

Z badań przeprowadzonych w 2015 roku wynika, że niepewność zatrudnienia w Polsce jest wciąż wysoka, bez względu na stopę bezrobocia. Odsetek osób odczuwających lęk przed utratą pracy waha się od 20% do 39% zależnie od województwa.

Utrata pracy to, zgodnie ze skalą Holmesa, jedno z najbardziej stresujących doświadczeń w życiu. Negatywne emocje można zminimalizować, jeśli jest się do danej sytuacji dobrze przygotowanym. Niestety nie ma recepty na to, jak uniknąć zwolnienia. Na szczęście można przygotować się do takiej sytuacji i opracować plan B. Istnieje wiele opcji, które warto wziąć pod uwagę.

 

Pomoc z urzędu

Urzędy pracy oferują wiele form aktywizacji bezrobotnych. Organizowane są staże, a chętni mogą wziąć również udział w przygotowaniu zawodowym. Polega ono na zdobyciu informacji teoretycznych i praktycznych odnośnie danego zawodu. Umożliwia to uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub tytułu czeladnika. Oferowane są także różne bony (szkoleniowe, stażowe lub zatrudnieniowe), dzięki którym można na przykład skorzystać darmowo ze szkolenia podnoszącego kwalifikacje lub odbyć sześciomiesięczny staż z gwarancją późniejszego zatrudnienia. Możliwe jest również dofinansowanie studiów podyplomowych lub kosztów egzaminów. Dzięki temu bezrobotny podnosi swoje kwalifikacje i ma szansę na znalezienie zatrudnienia.

Na stronach urzędów umieszczane są informacje o nadchodzących giełdach pracy. Podane są również godziny, w których osoba zainteresowana może wybrać się do urzędu, aby się zarejestrować lub przejrzeć dostępne oferty pracy i stażu.

 

Postaw na własną działalność

Jeśli cenisz sobie niezależność, możesz pomyśleć o otwarciu własnej działalności. Obecnie można uzyskać dotacje i pożyczki na założenie lub rozwój firmy. Istnieją różne programy regionalne, które umożliwiają łatwiejszy start przedsiębiorcom i pomagają im utrzymać się na rynku. Informacje na ten temat można uzyskać na przykład w Powiatowym Urzędzie Pracy. Do uzyskania dotacji zazwyczaj potrzebny jest wkład własny a sama dotacja z założenia jest pomocą bezzwrotną.

Opcji finansowania jest oczywiście o wiele więcej. Jeśli firma jest we wczesnym stadium rozwoju, można starać się o wsparcie anioła biznesu. Jest to osoba, która udziela pomocy finansowej młodym przedsiębiorstwom w zamian za udziały w tym przedsięwzięciu. Pomoc jest bezzwrotna, a inwestor po kilku latach sprzedaje udziały.

 

W których branżach jest najłatwiej?

Monitor Rynku Pracy w 2015 roku opublikował dane, z których można wywnioskować, w jakich branżach najłatwiej jest znaleźć zatrudnienie. Według danych z portalu LinkedIn najłatwiej przejść do szeroko pojętej branży IT, firm zajmujących się inwestycjami oraz kadrami i rekrutacją. W tych branżach było zdecydowanie największe zapotrzebowanie na specjalistów, więc pracownicy byli najczęściej poszukiwani. Być może warto zastanowić się nad tymi konkretnymi kierunkami i w nich rozwijać swoje umiejętności. Dostępne są również długoterminowe prognozy, którymi można się zasugerować. Mimo wszystko należy pamiętać, że nie muszą się one spełnić i potraktować je tylko jako wskazówkę przy wyborze zawodu.

Agata Wójcik

Opublikowane: śr., 17/02/2016 - 15:49


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie