Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Jaunimo informavimas – kasdienybė Europoje, inovacija Lietuvoje

Lietuva žengia naują žingsnį jaunimo informavimo ir konsultavimo struktūros įtvirtinimo šalyje link – vasario mėnesį Lietuvos jaunimo organizacijų taryba keičia narystės statusą Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūroje.

Jauni žmonės, susidūrę su klausimais, atsakymų ieško įvairiuose informacijos šaltiniuose. Vieni iš jų – specializuoti ar bendriniai centrai, teikiantys jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas. Pagrindinis tokių paslaugų tikslas – nukreipti jauną žmogų tinkama linkme ir paskatinti priimti savarankiškus sprendimus. „Neįmanoma priimti sprendimo nežinant savo galimybių ir alternatyvų. Nepaisant to, tai yra tik pirmas žingsnis, kuris veda tam tikro pasirinkimo link. Žinant savo galimybes, pavyzdžiui, kokiuose užsienio universitetuose galiu pasirinkti nemokamą studijų programą, itin svarbu įvertinti savo gebėjimus ir poreikius, visa tai sujungti į bendrą vaizdą ir atrasti atsakymą. Visi šie žingsniai – sužinoti, įvertinti ir priimti sprendimą – gali pasirodyti sudėtingi kiekvienam, bet jauniems žmonėms, kurie susiduria su tokių klausimų ir sprendimų gausa pirmą kartą, tai ypač sudėtinga, todėl  šiais skaitmeniniais laikais, kuomet esi apsuptas „Google“ ir kitų beribių informacijos „talpyklų“, bendrinis jaunimo informavimas padeda jaunų žmonių informaciniam raštingumui  – atrasti, kritiškai įvertinti ir savarankiškai nuspręsti“, – teigia Eurodesk Lietuva programos vadovė Agnė Graikšaitė, kelerius metus dirbanti su jaunų žmonių mobilumo programa bei jaunimo informavimo ir konsultavimo struktūros kūrimu Lietuvoje.

 

Tarptautinis palaikymas ir nacionalinės nuovokos stygius

2012 m. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) pavasario Asamblėjos metu buvo priimta pozicija dėl bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos kūrimo Lietuvoje. Tų pačių metų rudenį LiJOT tapo ERYICA nariais-stebėtojais. Tai nepriklausoma Europos organizacija, sudaryta iš nacionalinių organizacijų ir tinklų, atsakingų už jaunimo informavimo paslaugas. Agentūros pagrindinis vaidmuo – skatinti tinklų bendradarbiavimą, plėtoti ir remti kokybišką bendrinio jaunimo informavimo politiką bei praktikas skirtinguose lygmenyse – vietiniame, nacionaliniame ir europiniame. 2016 m. vasario mėnesį LiJOT keičia narystės statusą, todėl Lietuvai suteikiamos didesnės dalyvavimo ir atstovavimo teisės tarptautinėje erdvėje.

 

Norint įtvirtinti bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo struktūrą Lietuvoje, vien tarptautinio palaikymo nepakanka: „Tarptautiniai partneriai pirmiausiai yra pavyzdžiai, kurie gali pasidalinti turima praktika ir suteikti žinių, bet tai neatstoja nacionalinio palaikymo, kuris Lietuvai yra būtinas. Tai nėra tik iš apačios kylantis poreikis, kurį reikalaujama patenkinti.  Kiekviena ministerija turi jaunimui aktualią dimensiją ir bendradarbiauja su skirtingomis nevyriausybinėmis, verslo organizacijomis ir kitomis įstaigomis, tad jaunimo informavimo ir konsultavo sistema gali užtikrinti sklandų tarpinstitucinį bendradarbiavimą, informacijos pateikimą jaunam žmogui jam priimtinu būdu ir orientuotis ne tik  į įsigalėjusias problemas, bet ir atsižvelgiant į ateities tendencijas imtis prevencinių priemonių. Svarbu suprasti, kad bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo sistema užtikrina prevenciją, valstybės resursų panaudojimo efektyvumą ir jaunų žmonių gebėjimų ugdymą, kurį lydi ne tik asmeninė, bet ir žymiai platesnė nauda“, – pažymi A. Graikšaitė.

 

Gerosios jaunimo informavimo paslaugų patirties pavyzdžių 25 Europos valstybėse, kuriose veikia jaunimo informavimo ir konsultavimo struktūros, netrūksta. Per daugiau kaip 40 jaunimo informavimo įsitvirtinimo metų šiose šalyse įsikūrė apie 8000 vietinių ir regioninių jaunimo informacijos centrų, kuriuose dirba apie 13 000 jaunimo informacijos darbuotojų, o centrus aplankė apie 23 mln. jaunų žmonių, neįtraukiant suteiktų nuotolinio konsultavimo  paslaugų (užklausos telefonu, el. paštu, socialinėje žiniasklaidoje ir kt.). Šiandien 30 Lietuvos miestų veikia 40 jaunimo informavimo taškų, kurių pagrindinė funkcija – suteikti jauniems žmonėms visą reikiamą informaciją vienoje vietoje. „Nacionalinėje jaunimo politikos 2011–2019 m. plėtros programoje numatyta sukurti struktūrizuotą jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemą, tačiau šiai dienai papildomas finansavimas – taškų išlaikymui, kokybės gerinimui  – nėra skiriamas. Dėl to svarbus ir vietinės valdžios atstovų įsitraukimas – pradėkime nuo mažų žingsnių savo mieste“, – lūkesčiais dalijasi A. Graikšaitė.

Paskelbta: Š, 06/02/2016 - 23:25


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Reikia specialisto pagalbos ar patarimo?

Teiraukitės mūsų!