European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Mis on juba toimunud?

Struktuurne dialoog ja selle tulemused aastate lõikes: selleks, et paremini mõista struktuurset dialoogi, võiksid tutvuda eelmiste tsüklite tulemustega ja sellega, kuidas on neid kasutatud selleks, et rikastada Euroopa Liidu poliitikat.

Struktuurse dialoogi esimene tsükkel (1. jaanuar 2010 – 1.juuni 2011) -  „ Noorte tööhõive“

Struktuurse dialoogi esimene tsükkel keskendus laiemalt teemale „ Noorte tööhõive“, mille iga uus etapp tugines eelmise eesistumise tulemustele; Euroopa Noortekonverentsi võõrustas kolm eesistujariiki -  Ungari, Belgia ja Hispaania. Loe ülevaadet, mis on koostatud Ungari Inimressursside Ministeeriumi Noorsooameti poolt.

Tulemused

Struktuurse dialoogi 18-kuulise tsükli lõpuks võttis Euroopa Liit vastu Nõukogu otsuse, kus on võetud suurel määral noorte soovitusi.

Struktuurse dialoogi II tsükkel (1.juuli 2011-31.detsember 2012) – „ Noorte osalemine Euroopa demokraatlikus elus“

Struktuurse dialoogi teine tsükkel keskendus laiemalt teemale „ Noorte osalemine Euroopa demokraatlikus elus“, kus iga eesistujariik (Küpros, Taani ja Poola) otsustas dialoogi prioriteedid ise:

Tulemused 

Struktuurse dialoogi 18-kuulise tsükli lõpuks võttis Euroopa Liit vastu Nõukogu otsuse, kus on võetud suurel määral noorte soovitusi.

Struktuurse dialoogi III tsükkel (1.jaanuar 2013-30.juuni 2014) -  „Sotsiaalne kaasatus“

Struktuurse dialoogi kolmas tsükkel on hetkel oma lõppfaasis: käesoleva tsükli peateemaks on „ Noorte sotsiaalne kaasamine üle Euroopa“, eesistujariikideks on Iirimaa, Leedu ja Kreeka. Ühised soovitused annavad sisendi Nõukogu resolutsioonile, mis käsitleb sotsiaalset kaasatust ja noorte ettevõtlust.

 

Kui soovid rohkem teada struktuursest dialoogist ja isegi osaleda selles, siis võta ühendust siseriikliku töögrupiga

Published: Mon, 16/06/2014 - 13:48


Tweet Button: 

Related links


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!