Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Arbeidsmarkedet i Europa

A picture
© fotolia.com - goodluz
Vi vet alle at arbeidsledigheten i Europa er høy, men over halvparten av alle som fant seg en jobb i 2010, var i aldersgruppen 19 til 29 år. Dette betyr at cirka 20 millioner unge europeere fant jobb i 2010. Hvordan kan du bli en av dem?

Du kan selvsagt starte ved å kontakte det lokale arbeidsformidlingskontoret.

EURES – Den europeiske jobbmobilitetsportalen kan også være til hjelp. Denne tjenesten knytter sammen 5000 lokale arbeidsformidlingskontorer i hele Europa, kobler jobbsøkere til arbeidsgivere og bistår med aktive støttetjenester.

 

Hvor gammel må du være for å kunne jobbe?

I henhold til forbudet mot barnearbeid som gjelder i alle EU-land, er det ikke tillatt for barn under 15 år å jobbe. Barn som er underlagt obligatorisk skolegang, kan heller ikke jobbe, men det finnes et par unntak for barn på 13 eller 14 år.

Det finnes også helse- og sikkerhetsbestemmelser i EU som er spesifikt beregnet på å beskytte unge under 18 år. De identifiserer eksempelvis jobber som ikke er egnet for ungdommer, som kan omfatte jobber som overgår den mentale eller fysiske kapasiteten til en ungdom, eller som innbefatter skadelig eksponering for farlige stoffer.

EU-regler for unges arbeidsvilkår.

 

Øk sjansene dine

 • Ta deg tid til å skrive en god CV.
 • Pass på at Internett-profilen din på sosiale medier osv. ikke gir feil bilde av deg. Mange arbeidsgivere bruker nå Internett til å finne ut mer om søkere. Utfør et søk på deg selv for å se hva som dukker opp.

 • Vær proaktiv
  • Kontakt bedrifter direkte selv om de ikke annonserer.
  • Prøv å skille deg ut.
  • Spør venner og bekjente om de vet om noen ledige stillinger.
  • Sørg for at alle relevante kontakter vet at du er ledig og kjenner til dine ferdigheter.
 • Vurder å ta et yrkesrettet kurs. Mange virksomheter verdsetter kandidater som kan tilby mer enn en akademisk bakgrunn.

Publisert: Man, 22/04/2013 - 10:19


Tweet Button: 

Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!