Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Заетостта в Европа

A picture
© fotolia.com - goodluz
Знаем, че безработицата сред младите в Европа е висока, но почти половината от всички, намерили работа през 2010 г., са били на възраст между 19 и 29 години. Това означава, че около 20 млн. млади европейци са намерили работа през 2010 г. Как може да бъдете един от тях?

Разбира се, най-напред може да се свържете с националната служба по заетостта.

Съществува и Европейски портал за професионална мобилност EURES, свързващ над 5000 местни обществени ведомства по труда в цяла Европа, чрез които търсещите работа и работодателите се свързват и  които предлагат услуги за активна подкрепа.

 

На каква възраст може да започнете работа?

Съгласно забраната за детски труд в целия ЕС не е разрешено да работите, ако сте на възраст под 15 години или все още се обучавате в задължителен курс на пълно време, но съществуват едно или две изключения, при които може да работите на 13 или 14 години.

Съществуват и правила на ЕС за здравето и безопасността, които са съставени специално, за да предпазват хората под 18 години. Например в тях се посочва коя работа не е подходяща за младежи — работа, която изисква по-високи психически и физически възможности от техните, или е свързана с вредно излагане на опасни вещества.

Правила на ЕС за работните условия на младежите.

 

Как да повишите своя шанс

 • Отделете време и усилия за написване на добра автобиография.
 • Уверете се, че вашият онлайн профил – в социалните мрежи и т.н. – оставя добро впечатление. Много работодатели сега използват интернет, за да научат повече за кандидатите за работа. Потърсете своето име сами, за да видите какво се появява.

 • Бъдете активни
  • свържете се директно с компании, дори ако те не обявяват свободни места
  • опитайте се да изпъкнете сред останалите
  • попитайте приятели и познати дали знаят за свободни работни места
  • убедете се, че всички, които познавате, знаят, че търсите работа и какви са вашите умения.
 • Помислете за професионален практически курс – много компании ценят кандидати, които могат да предложат повече от академично образование.

Публикувана на: пет, 19/04/2013 - 15:43


Tweet Button: 

Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!