Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Google Europe tilbyr stipender for studenter med funksjonsnedsettelser

Stipendene har som formål å hjelpe universitetsstudenter med funksjonsnedsettelser som studerer (eller kommer til å studere) datavitenskap, dataingeniørstudiet, informatikk eller et nært relatert teknisk studium på et europeisk universitet.
Hvem kan søke?
Kandidater bør enten være innskrevet i studieåret 2017-2018 ved et universitet i Europa eller skal bli innskrevet/akseptert som fulltidsstudenter eller deltidsstudenter i et Bachelor-, Master- eller Doktorgradsprogram ved et universitet i Europa i studieåret 2018-2019.
 
Hvordan søke
Søkere blir spurt om å fullføre en online søknad som inkluderer:
·       generell bakgrunnsinformasjon 
·       CV
·       utskrift av vitnemål fra nåværende og tidligere utdanningsinstitusjoner (hvis du oppnådd en grad tidligere)
·       en attest fra en professor, instruktør, rådgiver eller veileder
·       svar på essay spørsmål
 
Søknadsfristen er 1. Desember 2017.
 
Stipend
Mottakere av Googles stipend for studenter med funksjonsnedsettelser vil få tildelt stipend pålydende 7000 euro for studieåret 2018-2019.
 
For mer detaljert informasjon, klikk her.

Publisert: Tor, 23/11/2017 - 00:09


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!