Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Kampen mot menneskehandel

© iStockphoto.com - eyecrave
© iStockphoto.com - eyecrave
Menneskehandel er en moderne form for slaveri. Det er en forbrytelse som krenker grunnleggende menneskerettigheter. Flere millioner mennesker er ofre for menneskehandel, og det skjer rundt oss hele tiden. Er du overrasket?

FN anslår at det til enhver tid er minst 2,5 millioner ofre for menneskehandel i verden, og at menneskehandel er den nest største inntektskilden for organiserte kriminelle etter narkotikahandel.

 

Lær mer om menneskehandel

For å få en idé om omfanget av problemet kan du lese Europarådets tegneserie You’re Not For Sale. Der viser historiene om Talina, Fabia, Yvo, Anna og Sofias ulike former for utnyttelse. Kampen mot menneskehandel har blitt en av Europarådets øverste prioriteter. FN arbeider også mot menneskehandel, blant annet gjennom Palermoprotokollene. I en rapport fra FNs barnefond UNICEF, går det frem at rundt 1,2 millioner barn blir solgt hvert år.

 

 

Åpne øynene

Open your eyes-kampanjen skal vise oss hvordan menneskehandel er nærmere på oss enn vi kanskje tror, ​​spesielt handel med mennesker som arbeidskraft.

 

 

MIRROR-Transport_and_Harbouring_64sec.VOB

 

 

MIRROR-Exploitation_in_Textiles_70sec.VOB

 

Dag mot menneskehandel

EUs dag mot menneskehandel finner sted 18. oktober hvert år. Har du lyst til å bli med? Den Europeiske kommisjonen har vedtatt en ny strategi for å få slutt på menneskehandel som gjelder for 2012-2016.

 

Finn mer informasjon

 

 

Noen organisasjoner som arbeider mot menneskehandel