Portail européen de la jeunesse
Informations et possibilités pour les jeunes en Europe

«Bruk din stemme så andre kan bruke sin» - Aksjoner med Amnesty!

© fotolia.com - Kwest
© fotolia.com - Kwest
Vil du arbeide for at menneskerettigheter respekteres og at folk kan si sin mening uten å risikere fengsel og tortur? Alt dette jobber Amnesty International for - og du kan bli med!

Amnesty etterforsker og dokumenterer brudd på menneskerettighetene. 300 etterforskere besøker fengsler, følger med på rettsaker, snakker med menneskerettighetsgrupper, media, politikere, aktivister og familier til fengslede. Amnesty har erfart at «når mennesker over hele verden går sammen om å sette flomlyset på et overgrep, har vi kraft til å stoppe det» (amnesty.no)

 

Hva kan du gjøre i Amnesty?

For å sikre sin uavhengighet tar Amnesty ikke imot statsstøtte. Medlemmene sikrer Amnesty økonomisk og gir organisasjonen slagkraft i kampen for menneskerettighetene. Det er mange muligheter dersom du vil støtte Amnesty sitt arbeid. Du kan bli medlem, skrive under på Amnestys underskriftskampanjer, eller bli SMS-aktivist.

 

Du kan også bli med i Amnestygruppe der du bor. Ressursgruppene jobber tett opp mot Amnestys kampanjer, og du bestemmer selv hva du vil gjøre. For deg som vil du bruke mer av fritiden din til aksjonsarbeid og lære hvordan Amnesty jobber kan en praktikantstilling være interessant.

 

Skolen er en god arena for påvirkning. Der kan du samle underskrifter, verve sms–aktivister, danne en Amnestygruppe, lage debatt eller kanskje en menneskerettighetsfest? Du kan og være aktiv på sosiale medier, blogger og aviser for å skape oppmerksomhet om menneskerettigheter. Mulighetene er mange!

 

Om Amnesty


Amnesty International er en verdensomspennende og medlemsstyrt organisasjon. Den er politisk uavhengig og tar ikke imot statlig støtte. I 2013 har Amnesty International nærmere tre millioner medlemmer og støttespillere i 150 land - rundt 100.000 medlemmer og aktivister bare i Norge.

 

Når det er avdekket menneskerettighetsbrudd fokuserer Amnesty på informasjonsarbeid og aksjonsarbeid. De samler underskrifter, og legger press på dem som sitter med makten. Organisasjonen snakker direkte med politikere og næringslivsledere som har ansvar for brudd på menneskerettighetene. Informasjon og aksjonsarbeid er Amnestys kjerneaktivitet: «Jo flere som kjenner rettighetene sine, og jo flere som vet hva som skjer, jo vanskeligere blir det for overgriperne å fortsette» (amnesty.no).