Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Aktiv Ungdom åpner dører til Europa

© shutterstock.com - Yuri Arcurs
© shutterstock.com - Yuri Arcurs
Har du engasjement og ideer? Vil du delta aktivt i nærmiljøet, samarbeide over grenser eller diskutere europeiske spørsmål? Erasmus+: Aktiv Ungdom støtter en rekke typer prosjekter der unge mellom 13-30 år setter agendaen.

Aktiv Ungdom er del av Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Fokuset er på ikke-formell læring, og prosjektstøtten går til unge mellom 13 og 30 år og de som jobber med ungdom.

 

Hva slags prosjekter kan egentlig få støtte?

 

Programmet deles i tre hovedtiltak (Key Actions): Mobilitet, Samarbeid og Politikkutvikling

 

Mobilitet for enkeltungdom: Europeisk volontørtjeneste (EVS)

Volontørtjenesten gjør det mulig for ungdom mellom 17-30 år å jobbe frivillig i 2-12 måneder i et annet land i Europa eller EUs naboland. Kostnader til reise og opphold blir dekket. Det finnes mange forskjellige arbeidsfelt å velge mellom, og du bestemmer selv hvor du vil dra. Norske ungdommer har reddet skilpadder i Hellas, jobbet på barnehjem i Romania, drevet ungdomsinformasjon i Portugal, utviklet ungdomsorganisasjoner i Ukraina og mye, mye mer!

 

Mobilitet for ungdomsgrupper: Gruppeutvekslinger

"Slainte agus An Oige" samlet 40 ungdommer fra Irland, Litauen, Polen og Storbritannia i Omagh, Nord-Irland. Målet var å gi ungdommene innsikt i sunn livsstil gjennom en rekke utendørsaktiviteter. De fikk teste ulike idretter og deltok i workshoper om livsstiler. Hvert land fikk også presentere sin kultur og historie. Gjennom opplegget fikk ungdommene styrket sin selvtillit, de økte forståelsen for andres kultur og tenkemåte og ga dessuten større kunnskap om landene og kulturene som var representert.

 

Mobilitet for ungdomsarbeidere:

De som jobber med ungdom kan delta på kurs, hospitere hos kolleger i andre land, arrangere seminarer og studieturer med mer for å heve kvaliteten på ungdomsarbeidet og få kontakter til internasjonale prosjekter.

 

Samarbeid:Transnasjonale ungdomsinitiativ

12 ungdommer i Tyrkia gikk sammen med en lokal frivillig organisasjon om å gi gatebarn grunnleggende datakompetanse. For å gi prosjektet en internasjonal dimensjon, kom de i kontakt med med en tilsvarende gruppe i Frankrike. Sammen kartla de situasjonen for barn som lever under tilsvarende vilkår i andre europeiske land. Gruppene innhentet informasjon, delte det de fant med hverandre og diskuterte likheter og forskjeller mellom gatebarn i Europa.

 

Samarbeid: Strategiske partnerskap

Dette kan være store og komplekse prosjekter på tvers av sektorer og som løper over flere år, men også mindre prosjekter (Transnasjonale ungdomsinitiativ er en del av strategiske partnerskap)

 

Politikkutvikling: Nasjonale og Transnasjonale ungdomspolitiske møter

Ungdom selv kan ta initiativ til møter med politikere og beslutningstakere lokalt, regionalt, nasjonalt og transnasjonalt. Her kan man dele og diskutere sine meninger om aktuelle politiske saker. Disse prosjektene er tett knyttet til EUs strukturerte dialog på ungdomsfeltet, og skal i medlemslandene også være en støtte til denne prosessen. Deltar du som nordmann i et transnasjonalt ungdomspolitisk møte, kan du også påvirke EUs politikk på utvalgte områder.

 

Du kan lese mer om Aktiv Ungdom-programmet på Europakommisjonens nettsider.

 

Hvordan søke?

Du må

  • være mellom 13 og 30 eller engasjert i ungdomsarbeid/ungdomsorganisasjoner
  • bo i ett av landene som er med i programmet

Her finner du mer informasjon om frister og hvordan du søker.

I Norge kan du kontakte Aktiv Ungdom-kontoret for veiledning.

 

Publisert: Tor, 18/09/2014 - 21:22


Tweet Button: 

Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!