Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

La oss øke Erasmus+ budsjettet: signer oppropet!

Erasmus+ tilbyr stipender for ulike aktiviteter som student- og ungdomsutveksling og Europeisk volontørtjeneste (EVS), innen feltene utdanning, idrett, ungdom og sport.

Et økt Erasmus+ budsjett vil bety at flere mennesker vil ha tilgang på mulighetene som finnes innenfor programmet.

Dette 30 år gamle programmet har endret livene til 9 millioner europeere, lærere, studenter, elever, skoleadministrasjon, forskere, voksne, ungdomsarbeidere med flere. Erasmus+ tilbyr førsteklasses lærings- og samarbeidsmuligheter, og bidrar til en modernisering av utdanningssystemet.

Det er ikke uten grunn at Erasmus+ ofte blir kalt EUs største oppnåelse. Til tross for dette har programmet kun nådd fram til en liten andel av EUs befolkning. Bare  4 millioner (cirka 0,8% av EUs innbyggere) er forventet å få høste av Erasmus+ programmet i perioden 2014-2020. Finansieringen av programmet er kun på 1,4% av det totale budsjettet i EU i denne perioden. Er dette virkelig nok for EUs mest suksessrike program?

Plattformen for livslang læring, European Youth Forum og Eurodesk har lansert kampanjen Erasmusx10 for å oppfordre til et enda mer ambisiøst program. Ved å øke Erasmus+ budsjettet vil vi kunne gi flere mennesker mulighet til å delta på utveksling i regi av programmet. Disse vil og i sin tur forbedre sine livsperspektiver ved at de blir mer attraktive på arbeidsmarkedet og oppnår sterkere sosial og medborgerlig deltakelse.

Bli med- Signer oppropet og be om økte investeringer i Erasmus+!

#Erasmux10

Publisert: Søn, 10/12/2017 - 22:44


Tweet Button: 

Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!