Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

100 år med stemmerett for kvinner

© iStockphoto.com
© iStockphoto.com
I 2013 feiret vi 100-årsjubileet for kvinners stemmerett i Norge. Stortingets vedtak av 11. juni 1913, sikret Norge plassen som det fjerde landet i verden der kvinner fikk like rettigheter som menn ved valg.

Stemmerettsjubileet
11. juni 2013 ble 100-årsdagen for norske kvinners fulle stemmerett markert. I 1913 innvilget Stortinget allmenn stemmerett for kvinner i Norge, som det fjerde landet i verden etter New Zealand, Australia og Finland.

 

Siden den tid har Norge vært et foregangsland for likestilling mellom kjønnene, og jobber stadig for likestilling for kvinner når det kommer til økonomi, utdanning, politikk og helse. Norge er kjent som likestillingslandet, og topper de internasjonale rankingene for likestilling, blant annet av Global Gender Gap Report som utgis årlig av World Economic Forum og FN’s Human Development Index. Permisjonsordninger og andre rettigheter ser ut til å gjøre det mulig for norske kvinner å bli i arbeidslivet, også når de har små barn, i større grad enn kvinner i andre vestlige land.

 

Med dette som bakteppe feiret Norge 100 år med kvinnelig stemmerett. Jubileet ble markert med store og små arrangementer over hele landet. Ved feiringen valgte man å løfte frem fire kvinner som har spilt en stor rolle for kvinnesak, kvinners stemmerett og kampen for likestilling mellom kjønnene. Disse fire store er:

 

  • Camilla Collett (1813-1895)
  • Fredrikke Marie Qvam (1843-1938)
  • Gina Krog (1847-1916)
  • Fernanda Nissen (1862-1920)

 

Du finner mer informasjon om stemmerettsjubileet, de fire kvinnene og om arrangementene på stemmerettsjubileet.no

 

 

 

 

 

 

Offentliggjort: Fre, 03/05/2013 - 16:06


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Har du brug for hjælp rådgivning fra en ekspert?

Spørg os!