Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Digital Dachboard: Få beslutningstakere til å lytte til de unge

Digital dashboard
Har du noen gang følt at politikerne ikke hører på deg? Nå kan EUs beslutningstakere få direkte informasjon om de utfordringene unge europeere møter gjennom DEEP-Linking Youth, en ny overvåkningsplattform for sosiale medier.

Så hva er dette? Det handler om å lytte til sosiale medier. DEEP-Linking Youths Digital Dashboard er en overvåkingsplattform som bruker søkeord for å samle offentlige kommentarer og innlegg fra Twitter, blogger og åpne Facebook-grupper. Dette verktøyet, lansert 22. mars 2017, blir testet på temaet læringsmuligheter i utlandet for unge mennesker. Med andre ord blir alle innlegg om frivillig arbeid, arbeid eller studier i utlandet eller om Erasmus-programmet samlet i Digital Dashboard.

Ideen er at politikerne skal få mulighet til å høre stemmer som ikke vanligvis blir hørt.. I stedet for å oppmuntre unge til å selv ta kontakt med institusjoner, kan politikere nå få vite hva folk sier online om et bestemt tema. Denne nye tilnærmingen - e-deltakelse - er en måte å gjøre det mulig for unge å spille en mer aktiv rolle i det demokratiske samfunnet.

Prosjektet er støttet av EU-kommisjonen og ledes av European Citizen Action Service, i samarbeid med Erasmus Student Network, The Consultation Institute, The Civil College foundation, ProInfo Foundation, GONG og Citizens Foundation.

Direktøren til The Consultation Institute, Remmert Keijzer, hevder at dette verktøyet gir beslutningstakere bedre forståelse av ungdommens syn, slik at de kan se hvem som sier hva, hvor og når det blir sagt, og om deres kommentarer er negative eller positive. Etter filtrering samler Digital Dashboard et daglig gjennomsnitt på 50.000-60.000 bidrag på 35 språk, som Google Translate deretter oversetter til engelsk.

Denne store datamengden om læringsmobilitet blir deretter fordelt på tre kategorier som European Student Network (ESN) har identifisert som spesielt sentral: bolig, økonomi og universitet. Safi Sabuni, ESNs president, forteller at det også er en kategori som heter "Andre" som dekker alle andre generelle spørsmål som er relevante for ungdomsmobilitet. 'Dette dashbordet kan hjelpe oss med å identifisere nye utfordringer,' sier Sabuni.

Så hvordan fungerer dette? Robert Bjarnason, CEO for Citizens Foundation, forklarer at det for øyeblikket er publikum som klassifiserer innlegg som relevante eller irrelevante og tilordner dem til kategorier. Denne manuelle klassifiseringen blir brukt til å trene en algoritme som snart kan klassifisere dataene automatisk.

Elisa Lironi, direktør for Digital Democracy i European Citizen Action Service, sier denne plattformen, som organiserer millioner av kommentarer, er en nyttig ressurs for politikere. Faktisk kan en enkelt kommentar illustrere et viktig poeng og sette i gang en diskusjon på europeisk nivå.

Publisert: Fre, 13/10/2017 - 14:56


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!