Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Hvordan er situasjonen for unge i Europa?

EUs ungdomsrapport for 2015 (The EU Youth Report 2015) utgis av Europakommisjonen. Rapporten gir et bilde av situasjonen for unge mennesker i Europa, og hvordan politikere har møtt problemstillinger relatert til ungdom i perioden 2013-2015.

Dagens unge er den best utdannede generasjonen
Ifølge rapporten er det færre ungdommer som dropper ut av skolen i EU nå i forhold til tidligere. Men mye arbeid gjenstår: 8,7 millioner unge mennesker i alderen 15-29 er arbeidsledige, 13,7 millioner er ikke i arbeid, utdanning eller opplæring (NEETs) og nær 27 millioner står i fare for fattigdom eller utestenging.
 
Unge mennesker er svært aktive
Rapporten avdekker også at unge mennesker er veldig deltakende. Ikke bare er de engasjert på internett og i sosiale medier, men de er også samfunnsengasjerte. Rundt halvparten av all ungdom er aktive medlemmer av organisasjoner, og én av fire har arbeidet frivillig.
 
Samarbeid mellom aktører er nødvendig
Å støtte unge mennesker, særlig i forhold til å hjelpe dem ut i arbeid, har vært en av prioriteringene i EU og medlemslandene siden 2013. Likevel, krever situasjonen at vi må gi integrering og aktiv deltakelse i samfunnet større viktighet. Vi må styrke forbindelsene mellom idrett og utdanning for å øke sosial inkludering, ungdoms kompetanse og gjøre dem mer attraktive på arbeidsmarkedet. Dette krever en helhetlig tilnærming og samarbeid på tvers av politiske skillelinjer. Det er derfor er viktig å gi unge mennesker en sterk politisk stemme i prosessen.
 
Les mer: http://bit.ly/1OTQWEE

Publisert: Tor, 08/10/2015 - 16:00


Tweet Button: 

Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!