Tairseach Eorpach na hÓige
Eolas agus deiseanna do dhaoine óga ar fud na hEorpa.

Stemmerett ved 16 år?

Stemmeurne
20165618 - © iStockphoto.com - vsnaandjic.jpg
I Norge kan du stemme hvis du fyller 18 år i løpet av valgåret. Mange mener at det er på høy tid at grensen settes ved 16 år. Hva mener du?

De siste årene har norske myndigheter hatt et sterkt fokus på valgdeltakelse blant unge. Selv om det er en ganske høy valgdeltakelse blant ungdommer i Norge sammenliknet med andre europeiske land, har de siste valgene vist at andelen 18-19-åringer som stemmer går ned.

 

For å prøve å styrke politisk deltakelse og engasjement blant ungdom foreslo regjeringen i en stortingsmelding å gjennomføre forsøk med å sette ned stemmerettsalderen til 16 år. Etter behandlingen av meldingen i Stortinget ble det valgt ut flere forsøkskommuner til kommunestyrevalget 2011. Resultatene fra disse forsøkskommunene viste at flere 16-17 åringer enn tradisjonelle førstegangsvelgerne (18-19 åringer) brukte stemmeretten.

 

Hvorfor senke stemmerettsalderen?

Hvis det er slik at hjemmesitting ved valg er et fenomen som gjelder en hel generasjon, er dette et stort problem for samfunnet. Hvis man ikke stemmer som ung, er sjansene nemlig store for at man heller ikke stemmer senere i livet. 16-åringer er stort sett fortsatt i skole eller andre situasjoner der de kan nås som gruppe. Det kan derfor tenkes at å gi dem stemmerett vil være med på å snu en trend der ungdommer ser ut til å tenke at valg ikke angår dem.

 

Den viktigste begrunnelsen for nedsatt stemmerettsalder er at dette kan være et tiltak for å få flere unge inn i rollen som aktive medborgere i lokalsamfunnet. Tilhengerne av nedsatt stemmerettsalder mener at dette vil styrke demokratiet, ettersom en større del av befolkningen får stemmerett. Stemmerett for 16-åringer er også viktig når man ser på befolkningen som helhet. Vi lever stadig lengre, og gjennomsnittsalderen for velgerne blir høyere. Dermed kan det hende at saker som angår ungdom ikke blir prioritert.

 

Andre argumenter er at du som 16-åring blant annet betaler skatt, kan komme i fengsel og kan stifte familie, og at du derfor bør være med og bestemme også.

 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner sto bak kampanjen Stem 1209, som hadde som mål å få flest mulig unge til å stemme ved valget i 2011. De arrangerte konkurranser, delte ut prosjektmidler og hadde en egen verktøykasse for morsomme og lærerike aktiviteter man kunne sette i gang lokalt. På nettsiden fant man også informasjon om alle de politiske partiene, og ikke minst en beskrivelse av hvordan man stemmer ved valg!

 

Barneombudet kjemper for 16-åringenes stemmerett og la ut en videoappell før 2011-valget.

 

Vil du vite mer om unges innflytelse?

Trond Viggo Torgersen ledet i 2010 en gruppe som utredet unges makt og medvirkning på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Deres funn og anbefalinger er samlet i utredningen Ungdom, makt og medvirkning (NOU 2011:20)

 

Engasjer deg

De fleste kommuner har organer for ungdomsrepresentasjon. Hva disse kalles, hvordan de organiseres og hvor stor reell innflytelse de har varierer. Kontakt din kommune for å finne ut mer.

 

Foilsithe: Déa, 02/05/2013 - 15:37


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

An bhfuil cúnamh nó comhairle uait?

Cuir ceist orainn!